Att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

Skolverket erbjuder bokningsbart stöd till verksamheter som vill utveckla och höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Stödet kan omfatta allt från att organisera verksamhetens vägledning till fortbildningsinsatser och kurser om undervisning och metoder.

 • För skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare

 • Innehåll och form efter behov

 • Omfattning efter behov

 • Bokningsbart stöd

två tjejer fnissar ihop
Call to action

Boka vårt stöd

Är ni intresserade av att stärka er studie- och yrkesvägledning, kontakta oss. Vi kommer då att kontakta er för att diskutera inriktning och omfattning på stödet och antal deltagare. Ni får också information om hur anmälan till stödet går till. Ingen förkunskap krävs.

E-post till syv@skolverket.se

Stödet är kostnadsfritt och kan erbjudas på plats i verksamheten. Skolverket ersätter inte kostnader för eventuella resor till utbildningsorten.

Information

Stöd i att utveckla studie- och yrkesvägledning

När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del av utbildningen. Eleverna får stöd i att göra väl underbyggda val för framtiden. Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning minskar kostsamma avhopp och felval som påverkar både individ och samhälle.

Insatser efter skolform och behov

Insatsen kan bestå av fortbildningsdagar, föreläsningar och workshops. Eftersom ett utvecklingsarbete är en process finns möjlighet att följa upp ett påbörjat arbete tillsammans med Skolverket. Material och exempel anpassas till respektive skolform och utifrån lokala förutsättningar och behov.

Exempel på teman kan vara:

 • nyanländas lärande och vägledning
 • att utveckla normmedvetenhet
 • jämställda studie- och yrkesval
 • att planera och genomföra prao
 • gruppvägledning
 • att öka elevernas studiemotivation
 • vägledning som ett sätt att förebygga avhopp
 • vuxnas lärande och kunskap om arbetslivet.

Insatserna förutsätter att verksamheten avsätter tid för utvecklingsarbetet. Den totala tidsomfattningen varierar beroende på varje enskild skolas utgångspunkt.

Belöning

Ni får stärkt kompetens på området skola – arbetsliv

Med utgångspunkt i läroplaner, kurs- och ämnesplaner och det arbete som redan görs på skolan, får ni stöd i att stärka området skola – arbetsliv.

Erfarenheterna visar att insatserna får bäst genomslag i verksamheten när flera professioner samarbetar. Det innebär att skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare kan delta tillsammans och utveckla sin verksamhet.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 september 2020