Att vägleda nyanlända vuxna

Under två kursdagar får lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen möjligheter att utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

  • Lärare och studie- och yrkesvägledare

  • Kurs i två dagar

  • Vid Malmö universitet

  • Vuxenutbildningen

två kvinnor sitter på en bänk
Call to action

Anmälan

Anmäl dig senast den 3 maj här:

Anmälan till kursen Att vägleda nyanlända vuxnalänk till annan webbplats

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30 st. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Information

Karriärplanering för nyanlända vuxna

Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.

För dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända och flerspråkiga vuxna.

Vid Malmö universitet

Kursen genomförs vid två campusförlagda dagar vid Malmö universitet 1-2 december.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Belöning

Därför ska du delta

Du lär dig karriärplanering på ett strukturerat sätt.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 23 mars 2020