Att vägleda nyanlända vuxna

Under två kursdagar får lärare och studie- och yrkesvägledare möjligheter att utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

  • Lärrae och studie- och yrkesvägledare

  • Kurs i två dagar

  • Vid Malmö universitet

två kvinnor sitter på en bänk
Call to action

Anmälan

Kursen kommer att ges under hösten 2020. Möjlighet till anmälan kommer under våren 2020.

Information

Kursens innehåll

Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt. Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas.

För dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare, som arbetar med nyanlända vuxna.

Vid Malmö universitet

Två campusförlagda dagar vid Malmö universitet HT 2020.

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Belöning

Kärriärplanera på ett strukturerat sätt

Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas för nyanlända vuxna.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 11 februari 2020