Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling för ämneslärare

Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

 • Ämneslärare

 • 7,5 högskolepoäng (hp) på kvartsfart eller åttondelsfart

 • Distans via olika lärosäten

 • Ansökan har stängt

En vuxen person tittar in i kameran och ler.
Call to action

Ansökan för höstterminen 2021 har stängt

Information

Du kommer lära dig att

 • förstå olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning
 • analysera andraspråksutveckling från nybörjare till avancerad nivå
 • planera undervisning utifrån en nyanländ elevs tidigare erfarenheter och kunskaper
 • använda formativ bedömning och resonera kring hur ämnesundervisningen kan anpassas i syfte att utveckla elevens ämnesspråk.

Kursens innehåll

Generellt innehåll – bedömning

 • Bedömning utifrån olika aspekter: mikro/makro; samhälleligt /skolperspektiv samt interkulturellt perspektiv
 • Summativ/formativ bedömning och undervisning
 • Kollegialt bedömningsarbete

Specifikt innehåll - kunskapsbedömning i ett andraspråksperspektiv

 • Grundläggande förståelse för andraspråksutveckling och vad som påverkar andraspråksutveckling i relation till aktuellt skolämne.
 • Analys av elevens språkfärdigheter med fokus på utveckling av det ämnesspecifika språket.
 • Bedömning av nyanlända elevers ämneskunskaper med fokus på Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 och planering av ämnesundervisningen.
 • Bygga svenska som verktyg i den egna undervisningen kopplat till kunskapsutveckling i aktuellt skolämne.
 • Introduktion till SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Ladda ner ramkursplanPDF (pdf, 158 kB)

Läs mer om Bygga svenska

Distanskurs

Kurserna genomförs helt digitalt och på distans. Kursen omfattar fyra till åtta träffar. Se information hos respektive lärosäte. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform hos respektive lärosäte. Du utför praktiska övningar i din egen verksamhet.

Målgrupp

 • ämneslärare i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • ämneslärare i kommunal vuxenutbildning.

Förkunskapskrav

 • lärarutbildning
 • i mån av plats kan sökande med påbörjad lärarutbildning antas.
Belöning

Därför ska du delta

Kursen ger dig en allmändidaktisk fördjupning och redskap för att analysera, bedöma och utveckla flerspråkiga elevers ämneskunskaper inklusive det ämnesspecifika språket. Du får en verksamhetsnära kurs som ger dig verktyg i ditt dagliga arbete och möjlighet att relatera varje moment till din yrkesroll och praktik.

Senast uppdaterad 29 september 2021