De fem nationella minoriteterna i ett skolperspektiv -med fokus på romer

Syftet med utbildningen är att ge lärare och annan skolpersonal övergripande kunskap om de nationella minoriteterna judar, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer, samt fördjupad kunskap om den nationella minoriteten romer i ett skolperspektiv.

Anmälan

Sista dag för anmälan är fredag 13 september 2019

Anmälan görs via e-post till christina.rodell.olgac@sh.se

I anmälan anger du namn, titel, kommun samt eventuella allergier och särskilda tillgänglighetsbehov.

Anmälan gäller samtliga tre utbildningsdagar. På grund av utbildningsupplägget går det inte att delta i enstaka dagar.

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur, kaffe och lunch ingår.

Målgrupp

Lärare och annan skolpersonal

Tid och plats

Tisdag 24 september, torsdag 17 oktober och torsdag 14 november 2019.

Södertörns högskola i Flemingsberg, Huddinge kommun. Alfred Nobels allé 7.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat frågor om romernas historia och nutida situation tillsammans med de konsekvenser som historien har fått för romska barns och ungas liv och lärande än i dag. Kursen behandlar även didaktiska frågor i relation till undervisning om den romska minoriteten.

Omfattning

Utbildningen omfattar reguljära föreläsningar, seminarier under tre heldagar. Mellan varje kurstillfälle får deltagarna kurslitteratur att förbereda och uppgifter att genomföra.

Kontakt

För frågor kontakta Helena Lundgren helena.lundgren@skolverket.se

Telefon 08-5273 3628

Senast uppdaterad 30 augusti 2019