Delaktighet, inflytande och likabehandling

Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet presenteras i moduler och finns på Lärportalen.

Elever i grupp

Därför ska du delta

  • Ökad kunskap kring delaktighet och elevinflytande
  • Ökad kunskap kring likabehandlingsarbete
  • Fler verktyg att använda i undervisningen

  Det här får du

  Modulen Delaktighet och inflytande i undervisningen
  I modulen Delaktighet och inflytande i undervisningen får du möjlighet att diskutera vad elevinflytande och delaktighet är och kan vara i undervisningen, på vilket sätt det kan öka motivation och lärande hos alla elever och hur det kan gestalta sig i vardagen. Du ges verktyg för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande i din undervisning.

  Modulen Främja likabehandling
  I modulen, Främja likabehandling, får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.

  Det här är kompetensutvecklingen

  Vad

  Kompetensutveckling i frågor som rör värdegrundsarbetet. Ni kan sätta igång med arbetet när det passar er. Just nu erbjuder vi inte någon handledarutbildning inom insatsen men vi uppmuntrar er att använda befintliga handledare om det finns eller annan person som bedöms lämplig.

  Hur

  Kollegialt lärande med material som presenteras i form av moduler på Skolverkets lärportal. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och de prövas därefter i den egna undervisningen.

  För vem

  Modulen om delaktighet och inflytande
  Lärare i grund- och gymnasieskola.

  Modulen om likabehandling
  All personal som arbetar i skola

  Var

  Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

  Omfattning

  Båda modulerna består av åtta delar. Det tar cirka 30 timmar att arbeta med en modul.

  Senast uppdaterad 08 november 2019