Frågor och svar

Kan jag som är legitimerad förskollärare använda denna kurs som ett första steg till behörighet i svenska som andraspråk?

Nej, för det krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen eller en lärarlegitimation.