Frågor och svar

Vilka huvudmän kan förlägga kurser på hemmaplan?

Kommunala och fristående huvudmän, samt huvudmän för folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och LVU-hem.