Frågor och svar

Vilka huvudmän kan förlägga kurser på hemmaplan?

Kommunala och enskilda huvudmän inom skolväsendet samt huvudmän för folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och LVU-hem.