Frågor och svar

Vilken kurs kan jag som har en förskollärarexamen läsa?

Du som har en förskollärarexamen kan delta i kursen endast under förutsättning att du är anställd som lärare. Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.