Engelska - undervisa elever på nybörjarnivå 7,5 hp

Detta är en högskolekurs för dig som är engelsklärare och undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska. Kursen ges i samarbete med Göteborgs universitet.

 • För lärare i engelska, åk 6-9, gymnasiet och komvux

 • 7,5 högskolepoäng

 • Högskola, distans

 • Start september 2021

Kvinnlig lärare står framför vita tavlan i ett klassrum.
Call to action

Ansökan

Ansökan till kursen ”Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå” är öppen från den 16 april till den 14 maj.

Det är rektor som ansöker och i ansökan ska du som rektor bifoga ett underskrivet intyg om att:

 • Deltagaren undervisar i engelska i grupper med elever som har lite eller inga kunskaper i engelska.
 • Deltagaren undervisar antingen på grundskolan, årskurs 6–9, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen.
 • Deltagaren är behörig att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra lärare som undervisar i engelska få plats. 
 • Deltagaren ges möjlighet att delta i fem schemalagda digitala seminarier under kursens gång och ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen.

När du anmäler en deltagare ska du bifoga en bilaga som ska vara underskriven av både dig och deltagaren. Om du ska anmäla flera deltagare till utbildningen ska du göra en ansökan per person, och bifoga en bilaga per person.

Gå gärna först igenom de frågor som ställs i samband med ansökan och skriv sedan under intyget. Efter det kan du göra en anmälan till utbildningen.

Frågor som ställs i ansökan - en överblickPDF (pdf, 107 kB)

Intyg av deltagare och rektorWord (word, 30 kB)

Länk till anmälanlänk till annan webbplats

Information

Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå

Kursen ges under läsåret 2021/2022 och omfattar 7,5 hp.

Den riktar sig till dig som är lärare i engelska på högstadiet, gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning och som undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska.

Utbildningen består av fem digitala heldagsträffar med mellanliggande grupparbeten och studieuppgifter.

Innehåll

Innehållet i utbildningen är verksamhetsnära och kommer att ge dig verktyg för det dagliga arbetet. Du får möjlighet att relatera olika moment till din egen yrkesroll och praktik.

Kursen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och omfattar bland annat följande :

 • muntlig och skriftlig kommunikation och interaktion
 • hur man kan använda elevens modersmål som stöd för undervisningen
 • interkulturalitet
 • stöttande arbetsformer
 • strategier och varierande examinationsformer.

Ytterligare information och kursinnehåll finns i kursplanen från Göteborgs universitet.

Kursplan på Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats

Litteraturlista på Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats

Krav på behörighet

Deltagare ska vara behöriga att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra lärare som undervisar i engelska få plats.

Kursstart och kursstillfällen

Kursten startar i september 2021 och avslutas i maj 2022.

Kurstillfälle 1: Fredag 10 september, kl. 08.30–16.15

Kurstillfälle 2: Torsdag 21 oktober, kl. 08.30–16.15

Kurstillfälle 3: Tisdag 30 november, kl. 08.30–16.15

Kurstillfälle 4: VT 2022 (datum bestäms senare)

Kurstillfälle 5: VT 2022 (datum bestäms senare)

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Ingen ersättning utgår för eventuella vikariekostnader.

Belöning

Därför ska du delta

Du kommer att utveckla och fördjupa dina kunskaper i att undervisa elever med lite eller inga kunskaper i engelska när det gäller till exempel bedömarkompetens och allmän- och ämnesdidaktiska perspektiv. Du kommer att få verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen och ta del av verksamhetsanknutna uppgifter.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Om du har frågor skicka ett mejl till engelska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 15 juni 2021