Engelska - undervisa elever på nybörjarnivå 7,5 hp

Detta är en högskolekurs för dig som är engelsklärare och undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska. Kursen ges i samarbete med Göteborgs universitet.

 • För lärare i engelska, åk 6-9, gymnasiet och komvux

 • 7,5 högskolepoäng

 • Högskola, distans

 • Start september 2022 - anmälan öppnar 1 april

Kvinnlig lärare står framför vita tavlan i ett klassrum.
Call to action

Ansökan

Ansökan till kursen ”Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå” är öppen från den 1 april till den 29 april.

Det är rektor som ansöker och i ansökan ska du som rektor bifoga ett underskrivet intyg om att:

 • Deltagaren undervisar i engelska i grupper med elever som har lite eller inga kunskaper i engelska.
 • Deltagaren undervisar antingen på grundskolan, årskurs 6–9, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen.
 • Deltagaren är behörig att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra lärare som undervisar i engelska få plats. 
 • Deltagaren ges möjlighet att delta i fem schemalagda digitala seminarier under kursens gång och ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen.

När du anmäler en deltagare ska du bifoga en bilaga för intygande som ska vara underskriven av både dig och deltagaren. Om du ska anmäla flera deltagare till utbildningen ska du göra en ansökan per person, och även bifoga en bilaga för intygande per person.

Bilaga för intygande (att skriva ut) Pdf, 77 kB.

Gå gärna först igenom de frågor som ställs i samband med ansökan och skriv sedan under intyget. Efter det kan du göra en anmälan till utbildningen.

Så här fyller du i anmälan Pdf, 162 kB.

Här gör du anmälan till utbildningen:

Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Information

Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå

Kursen ges under läsåret 2022/2023 och omfattar 7,5 hp.

Den riktar sig till dig som är lärare i engelska på högstadiet, gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning och som undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska.

Utbildningen består av fem digitala heldagsträffar med mellanliggande grupparbeten och studieuppgifter.

Innehåll

Innehållet i utbildningen är verksamhetsnära och kommer att ge dig verktyg för det dagliga arbetet. Du får möjlighet att relatera olika moment till din egen yrkesroll och praktik.

Kursen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och omfattar bland annat följande :

 • muntlig och skriftlig kommunikation och interaktion
 • hur man kan använda elevens modersmål som stöd för undervisningen
 • interkulturalitet
 • stöttande arbetsformer
 • strategier och varierande examinationsformer.

Ytterligare information och kursinnehåll finns i kursplanen från Göteborgs universitet. Kursplanen och litteraturlistan nedan kommer att uppdateras inför höstterminen 2022.

Kursplan på Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Litteraturlista på Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på behörighet

Deltagare ska vara behöriga att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra lärare som undervisar i engelska få plats.

Kursstart och kurstillfällen

Kursen startar i september 2022 och avslutas i maj 2023.

Information om datum för kursstillfällen kommer senare.

Viss tid behöver avsättas för individuell förberedelse och grupparbete mellan kurstillfällena.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Ingen ersättning utgår för eventuella vikariekostnader.

Belöning

Därför ska du delta

Du kommer att utveckla och fördjupa dina kunskaper i att undervisa elever med lite eller inga kunskaper i engelska när det gäller till exempel bedömarkompetens och allmän- och ämnesdidaktiska perspektiv. Du kommer att få verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen och ta del av verksamhetsanknutna uppgifter.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Om du har frågor skicka ett mejl till engelska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 01 april 2022