Främja hälsa i skolans vardag! - digital seminarieserie för rektorer

Fortbildning för rektorer med fokus på skolans gemensamma elevhälsouppdrag. I en digital seminarieserie delar vi erfarenheter och kunskaper för att stärka elevers hälsa. Seminarieserien vänder sig till rektorer och biträdande rektorer i grund- och gymnasieskolan.

 • För rektorer, biträdande rektorer

 • 5 tillfällen, 3 timmar per gång

 • Online, digitala workshops

 • Start 10 september

Call to action

Anmälan är stängd

Kursen hösten 2020 är fullbokad.

Vi tar emot max 24 deltagare. Platserna fördelas efter den ordning som anmälningarna kommer in.

Information

För rektor och biträdande rektor i grund- och gymnasieskola

Skolverket arrangerar en reflektionsserie online, som behandlar hur man systematiskt kan jobba för att stärka elevers hälsa. Deltagarna delar erfarenheter och kunskaper om hur rektorer kan leda det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan.

Under seminarieserien varvas korta inledningar med litteratur och uppgifter som följs upp med strukturerade samtal i mindre grupper om elevhälsans uppdrag med särskilt fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Frågor som uppmärksammas är bland annat: Hur kan vi göra skolan mer hälsofrämjande? Hur kan vi motverka stress och prestationshets? Hur kan rektor leda och organisera skolan så att en stimulerande – salutogen skolkultur blir verklighet?

Seminarieserien ges online vid fem tillfällen

 • Möte 1: 10 september, kl. 13 - 15.00 Uppstart: Vad innebär en hälsofrämjande skola som arbetar med elevernas lärande och välbefinnande?
 • Möte 2, 28 september, kl. 13 - 16.00. Nulägesbeskrivning: Hur arbetar din skola hälsofrämjande idag med elevernas lärande och välbefinnande?
 • Möte 3, 13 oktober kl. 13-16 Din analys utifrån dina två nulägesbeskrivningar.
 • Möte 4, 12 november, kl. 13 - 16.00: Att sätta mål: Vilka mål behöver du sätta för att öka elevernas lärande och välbefinnande? Aktiviteter: Hur ska din skola arbeta för att nå dessa mål?
 • Möte 5, 30 november, kl. 14 - 17.00: Uppföljning: Hur håller vi i och utvecklas i att bli en mer elevhälsofrämjande skola?
 • Reservtillfälle: 7 december, kl. 10 - 13.00

Kostnadsfritt

Deltagande i seminarieserien är kostnadsfritt.

Belöning

Därför ska du delta

Du får tillfälle att vidga- och fördjupa din förståelse av elevhälsoarbetet i skolan. Analysera och utveckla din verksamhet och skolans systematiska kvalitetsarbete med fokus på elevhälsoarbetet genom att:

 • Reflektera över hur elevhälsoarbetet kan organiseras och ledas
 • Analysera och sätta mål som kopplas till relevanta aktiviteter
 • Uppföljning och utvärdering
Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om anmälan eller seminarieseriens upplägg, kontakta oss via mejladressen:

Mejl till fortbildningforrektorer@skolverket.se

Senast uppdaterad 24 september 2020