Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan

Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap stärker rektorer i förskolan i deras förmåga att leda och styra förskolan. Vårterminen 2019 startar den sista kursen.

 • För rektorer

 • 7,5 högskolepoäng

 • Internat och uppgifter

Förskolechefer diskuterar på utbildning
Call to action

Använd kunskaper om ledarskap direkt

De teoretiska kunskaper som rektor i förskolan får under fortbildningen ska knyta an till ledarrollen i praktiken. Det gör det möjligt att tillämpa de nya kunskaperna i arbetet på förskolan.

Detta lär sig rektor i förskolan

 • Vad styrdokumenten säger om rektors verksamhetsansvar och särskilt utpekade ansvar för det pedagogiska ledarskapet.
 • Hur rektor kan ta reda på hur verksamheten stödjer barns utveckling och lärande.
 • Vad som krävs av ledarskapet för att utveckling ska ske och hur rektor kan kommunicera och genomföra förändringar i verksamheten tillsammans med sin personal.
 • Hur rektor kan stödja kollegiala lärprocesser och bidra till personalens kompetensutveckling.
Information

Utbildning för verksamma rektorer

Det är endast verksamma rektorer i förskolan som får gå fortbildningen. För att få delta krävs att man arbetat som rektor i förskolan minst ett år på halvtid eller minst tjugofem procent under två år. Om det är fler anmälda än antalet platser så prioriteras rektorer i förskolan som inte fullgjort Rektorsprogrammet. Biträdande rektor i förskolan får inte gå fortbildningen.

Fortbildningen ger 7,5 högskolepoäng

Fortbildning i pedagogisk ledarskap på grundläggande akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.

Välj universitet

Det är huvudmannen som fritt utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Här finns fortbildningen:

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (i samarbete med Mälardalens högskola)

Karlstads universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linnéuniversitet länk till annan webbplats

Malmö universitetlänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Umeå universitetlänk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Internat varvas med uppgifter på arbetet

Internatstudier med andra rektorer i förskolan vid minst tre tillfällen under det läsår fortbildningen pågår (minst 8 undervisningsledda dagar). Dessutom omfattar den studier på hemmaplan med litteraturläsning, undersökande arbete i sin verksamhet, samt dokumentation. Rektor i förskolan behöver under ett år sammanlagt avsätta cirka 15 procent av sin arbetstid för studier.

Stat och huvudman delar på kostnaden

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

Belöning

Därför ska du delta

 • Stärk din förmåga att leda och styra din förskola
 • Bli bättre på att stödja personalen när de utvecklar undervisningen
 • Du kan använda det du lär dig direkt på förskolan
Ansvar

Ordentligt stöd ger effekt

Huvudmannen ansvarar för att rektorer i förskolan har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla barns lärande och utveckling.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Att rektorer i förskolan får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Tänk på detta när ni stödjer rektorn i förskolan

Före

- Har rektorn i förskolan arbetat minst halvtid under ett år som rektor i förskolan? Eller arbetat tjugofem procent under två år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid och resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd?
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas inom rektorns förskola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • Rektorns verksamhet i förskolan?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Att rektorer i förskolan får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Tänk på detta när ni stödjer rektorn i förskolan

Före

- Har rektorn i förskolan arbetat minst halvtid under ett år som rektor i förskolan? Eller arbetat tjugofem procent under två år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid och resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd?
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas inom rektorns förskola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • Rektorns verksamhet i förskolan?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Lagar och regler

Lagar och regler

Regelverk

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Fortbildningen för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap, samt Skolverkets måldokument.

Regeringsuppdraget om fortbildning för förskolecheferlänk till annan webbplats (pdf, 69 kB)

Förordning om fortbildning för förskolechefer länk till annan webbplats

Måldokument fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskaplänk till annan webbplats (pdf, 2 MB)

 

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Fortbildningen för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap, samt Skolverkets måldokument.

Regeringsuppdraget om fortbildning för förskolecheferlänk till annan webbplats (pdf, 69 kB)

Förordning om fortbildning för förskolechefer länk till annan webbplats

Måldokument fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskaplänk till annan webbplats (pdf, 2 MB)

 

Senast uppdaterad 04 mars 2020

Frågor och svar

För att vara behörig till fortbildningen räcker det med att rektor i förskolan innehar befattningen och har arbetat som rektor i förskolan minst ett år på halvtid (eller minst tjugofem procent under två år). Det finns inga krav på tidigare akademiska studier eller andra förkunskaper.

Nej. Fortbildningen för rektorer i förskolan fokuserar enbart på det pedagogiska ledarskapet, inte på juridik- och myndighetsutövning eller mål- och resultatstyrning som inom den längre befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. Upplägget på den nya fortbildningen för rektorer i förskolan är mycket likt fortbildningen för rektorer i pedagogiskt ledarskap.