Fortsättningskurs i programmering för matematiklärare

Du får kunskap om hur du kan tillämpa programmering i din undervisning och använda det som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling i matematik.

Lärare i en stor sal med datorer framför sig.

För att kunna gå den här fortsättningskursen med matematikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs:

Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus

Sök till kursen som startar vt 2020

Ansök direkt på lärosätets webbplats:

Distanskursen på Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats

Kursen på Karlstads universitetlänk till annan webbplats

Kursen på Högskolan Västlänk till annan webbplats

Varför ska du delta?

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får även arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling.

Du kommer få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och matematik. Självklart kommer du att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod. Du kommer även arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

För vem?

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
  • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • Matematiklärare i gymnasieskolan
  • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

I mån av plats är kursen även öppen för lärare som undervisar i andra ämnen eller andra skolformer.

Vad?

Kursen omfattar 5 hp. Den ger en fördjupad förståelse för hur du kan tillämpa programmering i din undervisning. I den grundläggande kursen eller motsvarande lärde du dig grunderna i att programmera. Kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops eller laborationer.

Var?

Det finns två olika alternativ för kursernas studieform.

Campusförlagd distanskurs

Dessa kurser genomförs på distans och innehåller 2–4 fysiska träffar på högskolan/universitetet. Det finns ytterligare möjlighet till handledning genom e-post, webbforum eller lärosätets plattform.

Distanskurs

Inga fysiska träffar genomförs. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. En webbplattform används där uppgifter och föreläsningar finns publicerade.

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att högskolan eller universitetet får ersättning för kurskostnaderna.

Kontakt

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 januari 2020