Fortsättningskurs i programmering för tekniklärare

I den här kursen fördjupar du dig i hur du tillämpar programmering i din undervisning. Det handlar bland annat om styrning och reglering med hjälp av programmering.

lärare i en stor sal med datorer framför sig

För att kunna gå den här fortsättningskursen med teknikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs:

Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus

Sök till kursen som startar vt 2020

Ansök direkt på universitets webbplats:

Linköpings Universitetlänk till annan webbplats

Varför ska du delta?

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får kunskap om hur du kan arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling.

Kursen tar upp det centrala innehållet i kursplanen för ämnet teknik. Det handlar om hur man utifrån egna konstruktioner tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering. Det handlar också om programmeringens funktion i komplexa tekniska system. Kursen ger dig också möjlighet till reflektion över programmering kopplat till jämställdhet, etik och moral samt programmering ur ett miljöperspektiv.

I kursen kommer du att få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och teknik. Självklart kommer du att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod. Du kommer även arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

För vem?

Kursen riktar sig till tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10. Även lärare, som undervisar i andra ämnen eller andra skolformer, kan söka till kursen. De antas i mån av plats.

Vad?

Kursen omfattar 5 hp. Den ger dig en fördjupad förståelse för hur du kan tillämpa programmering i din undervisning. I den grundläggande kursen eller motsvarande lärde du dig grunderna i att programmera. Kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer. 

Var?

Kursen genomförs på distans och innehåller två till fyra fysiska närträffar på universitetet. Det finns ytterligare möjlighet till handledning genom e-post, webbforum eller lärosätets plattform.

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar. Studietakten är kvartsfart.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att universitetet får ersättning för kurskostnaderna.

Kontakt

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 januari 2020