Fortsättningskurs i programmering för tekniklärare

I den här kursen fördjupar du dig i hur du tillämpar programmering i din undervisning. Det handlar bland annat om styrning och reglering med hjälp av programmering.

  • För tekniklärare i grund- och gymnasieskola samt komvux

  • Fem högskolepoäng

  • På högskola/universitet

  • Distansstudier

lärare i en stor sal med datorer framför sig
Call to action

Anmälan till kursen är stängd

Förkunskaper

För att kunna gå den här fortsättningskursen med teknikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs:

Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus

Information

Programmering i teknikundervisning

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får kunskap om hur du kan arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling.

Kursen tar upp det centrala innehållet i kursplanen för ämnet teknik. Det handlar om hur man utifrån egna konstruktioner tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering. Det handlar också om programmeringens funktion i komplexa tekniska system. Kursen ger dig också möjlighet till reflektion över programmering kopplat till jämställdhet, etik och moral samt programmering ur ett miljöperspektiv.

I kursen kommer du att få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och teknik. Självklart kommer du att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod. Du kommer även arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

För tekniklärare

Kursen riktar sig till tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10. Även lärare, som undervisar i andra ämnen eller andra skolformer, kan söka till kursen. De antas i mån av plats.

Kursen ger 5 högskolepoäng

Kursen omfattar 5 hp. Den ger dig en fördjupad förståelse för hur du kan tillämpa programmering i din undervisning. I den grundläggande kursen eller motsvarande lärde du dig grunderna i att programmera. Kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer. 

Deltidsstudier på distans

Kursen genomförs på distans och innehåller två till fyra fysiska närträffar på universitetet. Det finns ytterligare möjlighet till handledning genom e-post, webbforum eller lärosätets plattform.

Du studerar samtidigt som du arbetar. Studietakten är kvartsfart.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att universitetet får ersättning för kurskostnaderna.

Belöning

Därför ska du delta

Du får

  • kunskaper i hur du kan tillämpa programmering i din undervisning
  • övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod
  • kunskaper i hur man utifrån egna konstruktioner tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering samt om programmeringens funktion i komplexa tekniska system
  • reflektera över programmering kopplat till jämställdhet, etik och moral samt programmering ur ett miljöperspektiv.
Forskning och fördjupning

Forskning och fördjupning (valfri)

Fördjupande information. Exempel: “Läs mer om hur huvudmannen kan stödja…” För dig som vill veta mer.

Kontakt

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 mars 2020