Grundläggande juridik i förskolan
– för dig som är rektor

SUNDSVALL Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag. Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

 • Kursen ges digitalt

 • 4 dagar vid 2 tillfällen

 • 45 deltagare

Call to action

Anmälan är stängd

Kursen hösten 2020 är fullbokad.

Vi tar emot max 45 deltagare per kurs och platserna fördelas efter den ordning anmälningarna kommer in. Endast en anmälan per rektor.

Information

För rektor och biträdande rektor i förskolan

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har läst Rektorsprogrammet. Kursen går enbart hösten 2020 och är därför en unik möjlighet för dig som är rektor eller biträdande rektor i förskolan.

Kursen ges under fyra utbildningsdagar

2829 oktober och 1819 november 2020
Kursen ges digitalt. Mer information skickas till alla deltagare via e-post.

Kursen ges också på dessa orter under hösten:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Upplägg och innehåll

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen behandlar flera områden som är särskilt viktiga i förskolan, till exempel:

 • Förskolans särart och vilka författningar som styr.
 • Det delade ansvaret mellan stat, huvudman och rektor.
 • Fristående respektive kommunala förskolor – vad gäller?
 • Offentlighet och sekretess.
 • Tillsyn och kvalitetsgranskning.
 • Barnkonventionen och barns inflytande.
 • Värdegrundsuppdraget.
 • Det kompensatoriska uppdraget.

Kostnad

Skolverket står för utbildningskostnaden inklusive lunch och fika. Huvudmannen betalar resor och kostnader för gemensam middag och övernattning vid behov. I anmälningslänken hittar du mer information om kostnaderna.

Belöning

Därför ska du delta

Kursen stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag och du får lära dig det du behöver veta om rektorns roll och ansvar. Du får lyssna till erfarna jurister, bland andra Helene Roslund och Rossana Rothstein, och nätverka med kollegor i liknande roll. Eftersom kursen enbart går hösten 2020 är den en unik möjlighet för dig som inte har gått Rektorsprogrammet.

När du gått klart kursen får du ett intyg. Du får även kurslitteraturen Förskolan – uppdrag och juridik av Helene Roslund.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om anmälan, kontakta konferensservice Reachem på telefon 08-410 30 150 eller mejl:
E-post till skolverket@reachem.se

Har du frågor om innehållet i kursen, kontakta oss:
E-post till forskolerektor@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 september 2020