Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

Högskolekursen i grundläggande programmering är för lärare i matematik eller teknik och omfattar 7,5 hp. Syftet är att lära sig grundläggande programmering med en ämnesdidaktisk infärgning.

Lärare och elever programmerar legobyggen

Kurser som lärare söker till

Lärare som vill gå någon av kurserna söker direkt hos lärosätet.

Kurser vårterminen 2020

De lärosäten som har länken publicerad här har öppnat sina anmälningar. Klicka på länken på det lärosäte du är intresserad av för mer information.

Kurser på Högskolan Dalarna - distanskurslänk till annan webbplats

Kurser på Mälardalens högskolalänk till annan webbplats

Kurser på Linköpings universitetlänk till annan webbplats

Kurser på Örebro universitetlänk till annan webbplats

Två olika sätt att gå kurserna

Campusförlagda distanskurser: Kurserna genomförs på distans och innehåller 2–4 fysiska träffar på högskolan/universitetet och gärna ytterligare möjlighet till handledning.

Distanskurser: Kurserna genomförs på distans utan fysiska träffar. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform.

Kurser som huvudman kan beställa

En huvudman kan beställa en kommun-/regionförlagda kurser till sina lärare direkt av lärosätet. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också beställa kurser ihop. Huvudmannen kontaktar närmaste lärosäte för mer information.

De kommun-/regionförlagda kurserna genomförs på distans med 2–4 fysiska träffar, resten av tiden sker arbetet på distans.

Beställaren och lärosätet kommer överens om

 • var träffarna ska vara, på campus eller på en skola
 • datum och tid för träffarna, så att det passar båda parter.

Kurser vårterminen 2020

Kurser på Karlstads universitetlänk till annan webbplats

Kurser på Linköpings universitetlänk till annan webbplats

Kurser på Lunds universitetlänk till annan webbplats

Kurser på Örebro universitetlänk till annan webbplats

Varför ska du delta?

 • För att lära dig grundläggande programmering.
 • För att utveckla dina ämnesdidaktiska kunskaper kopplat till programmering.
 • För att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument.
 • För att lära dig mer om problemlösning och programmering.
 • För att få orientering i relevant forskning och programmering.

För vem?

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.
 • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.
 • Matematiklärare i gymnasieskolan.
 • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.

Vad?

Kurserna omfattar 7,5hp. Syftet är att lära sig grundläggande programmering med en ämnesdidaktisk infärgning. Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer.

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering (inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner).
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
 • Programmering i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk. Du lär dig skapa, felsöka och testa programkod, liksom att läsa och förbättra befintlig programkod.
 • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.

Kurserna finns i tre varianter:

Kurserna finns i tre varianter:

  1. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp.
  2. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp.
  3. Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp.

  Hur?

  Du studerar samtidigt som du arbetar. Studietakten på de flesta kurser är kvartsfart.

  Ersättning för kurslitteratur

  På några högskolor/universitet ingår kurslitteraturen, på andra inte. I de kommun-/regionförlagda kurserna gör huvudmannen upp detta med lärosätet.

  Finansiering av studierna

  Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. För huvudman återstår eventuella kostnader för kurslitteratur, resor och vikarier.

  Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten.

  Förtsättningskurser i programmering

  Du som har gått denna grundläggande kurs kan söka till våra forstättningskurser:

  Fortsättningskurs i programmering för matematiklärare

  Fortsättningskurs i programmering för tekniklärare

  Kontakt

  Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

  Senast uppdaterad 23 januari 2020