Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning, 7,5 poäng

Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen vänder sig till studie- och yrkesvägledare som vill utveckla metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledningssituationer utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

Anmälan stängd

Vad

I mötet med olika kulturer har berättelsen en stor betydelse. För ökad kunskap om vad som sker i kulturmöten får deltagarna en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Deltagarna får ta del av verktyg och strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden i olika kulturer.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt, som tar utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och praktiker. Arbetssättet ger deltagarna konkreta verktyg att använda i sin profession.
Interkultur, vägledning med narrativa perspektiv och kommunikation är de kunskapsområden som kursen tar utgångspunkt i.
Litterturinläsning och inlämningsuppgifter ingår i kursen.

Vem

Verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Grundläggande behörighet.

Var och hur

Kursen startar vecka 34 och pågår till vecka 2, 2020. Kursen ges på distans med två obligatoriska kursdagar på Karlstads universitet. Dagarna innehåller föreläsningar, workshop och praktiska övningar.

17/9 12.30-17.00

18/9 9.00-16.00

Kursens omfattar 7.5 hp och läses på 25 % fart.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: elisabeth.berg@kau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 september 2019