Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar – från förskola till vuxenutbildning. Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Du får en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  • Studie- och yrkesvägledare i alla skolformer

  • Distanskurs

  • En obligatorisk träff vid Karlstad universitet

interkulturella perspektiv
Call to action

Anmälan

Anmäl dig till kursen senast den 3 maj 2020.

Anmälan till kursen Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Information

Öka din medvetenhet kring interkulturalitet

Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och bygger på deltagarnas egna erfarenheter och praktiker. Under kursens gång får deltagarna möjlighet till webbaserade verksamhetsnära diskussionstillfällen kopplade till kurslitteraturen.

Kursen tar utgångspunkt i kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation.

För dig som är studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Grundläggande behörighet krävs.

Distansstudier med en sammankomst på universitet

Kursen ges på distans med en obligatorisk sammankomst på Karlstads universitet.

Kursen startar vecka 36 2020 och pågår till vecka 2 2021.

Sammankomsten på Karlstads universitet ges under två dagar och innehåller föreläsningar, workshop och praktiska övningar. Tider:

23/9 kl. 12.30–17:15
24/9 kl. 09:00- 16:00

Kursen motsvarar 7, 5 hp.

Belöning

Kursen ger möjlighet att examineras

Kursen ger möjlighet att examineras och motsvarar då 7, 5 hp.

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: e-post till elisabeth.berg@kau.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se

 

Senast uppdaterad 24 mars 2020