Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  • Studie- och yrkesvägledare i alla skolformer

  • Distanskurs med obligatoriska digitala kursträffar

  • Karlstads universitet

interkulturella perspektiv
Call to action
Information

Öka din medvetenhet kring interkulturalitet

Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och bygger på deltagarnas egna erfarenheter och praktiker. Under kursens gång får deltagarna möjlighet till webbaserade verksamhetsnära diskussionstillfällen kopplade till kurslitteraturen.

Kursen tar utgångspunkt i kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation.

För dig som är studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Grundläggande behörighet krävs.

Distansstudier

Kursen ges på distans under 20 veckor från vecka 3 och pågår till vecka 22 2021. Kursen innehåller utöver löpande inslag under terminen obligatoriska kursträffar på distansverktyget Zoom. Träffarna innehåller föreläsningar, workshops och praktiska övningar.

Tider för kursträffarna:

vecka 5: 2/2 kl. 08.30-12.30

vecka 5: 3/2 kl. 08.30-12.30

Vecka 12: 12 24/3 kl. 08.30-12.30

Vecka 12: 12 25/3 kl. 08.30-12.30

Belöning

Kursen ger möjlighet att examineras

Kursen ger möjlighet att examineras och motsvarar då 7, 5 hp.

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll:
e-post till elisabeth.berg@kau.se

För frågor om antagning:
e-post till syv@skolverket.se


Senast uppdaterad 24 november 2020