Introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Har du fått ett uppdrag som språk- läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå eller ett övergripande uppdrag för flera skolor? Ansök till vårt processtöd Introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare.

 • För språk-, läs- och skrivutvecklare

 • Åtta heldagar fördelat på fyra tillfällen

 • Digitala och fysiska träffar

 • Start 13 – 14 september 2022

Två vuxna personer diskuterar med varandra.
Call to action

Ansökan är stängd

Information

Om processtödet

Processtödet ger dig verktyg för att organisera, leda och stödja det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet.

Innehållet lyfter bland annat:

 • uppföljning och analys
 • språk-, läs- och skrivutveckling i det systematiska kvalitetsarbetet
 • lärande samtal och samverkan mellan olika professioner
 • relevant forskning och beprövad erfarenhet.

Tid och plats

Processtödet omfattar åtta heldagar fördelat på fyra tillfällen. Ett av tillfällena genomförs digitalt och övriga arrangeras i Stockholm. Heldagsträffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

 • 13 - 14 september 2022 i Stockholm
 • 11 - 12 oktober 2022, digital träff
 • 7 - 8 februari 2023 i Stockholm
 • 26 - 27 april 2023 i Stockholm

Förutsättningar för att få delta

För att få delta ska du:

 • Ha hela eller delar av din tjänst som språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå eller ha ett övergripande uppdrag för flera skolor.
 • Vara legitimerad lärare.
 • Ha behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk.
 • Ha minst fyra års erfarenhet av undervisning.


Belöning

Därför ska du delta

Processtödet ger dig möjlighet att utveckla ditt uppdrag som språk- läs- och skrivutvecklare och utbyta erfarenheter med andra språk- läs- och skrivutvecklare.

Ansvar

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Processtödet arrangeras av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). NCS arbetar med att stimulera huvudmän, skolor och förskolor att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling.

Läs mer om NCS Länk till annan webbplats.

Om du har några frågor kan du skicka e-post till ncs@skolverket.se.

Senast uppdaterad 17 januari 2023