Introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Har du fått ett uppdrag som språk- läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå eller ett övergripande uppdrag för flera skolor? Ansök till vårt processtöd Introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare. Processtödet arrangeras av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

 • För språk-, läs- och skrivutvecklare

 • Fyra heldagar fördelat på två tillfällen

 • Träffar i Stockholm

 • Start 31 januari–1 februari 2024

Två vuxna personer diskuterar med varandra.
Call to action

Ansökan stängde 20 november 2023

Information

Om processtödet

Processtödet ger dig verktyg för att organisera, leda och stödja det språk-, läs- och skrivutvecklande arbete som utmanar och fördjupar den pedagogiska personalens kunskaper.

Innehållet lyfter bland annat:

 • språk-, läs- och skrivutveckling i det systematiska kvalitetsarbetet
 • uppföljning och analys
 • lärande samtal och samverkan mellan olika professioner
 • relevant forskning och beprövad erfarenhet.

Tid och plats

Processtödet omfattar fyra heldagar fördelat på två tillfällen. Träffarna arrangeras i Stockholm. Heldagsträffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

 • 31 januari–1 februari 2024
 • 14–15 mars 2024

Förutsättningar för att få delta

För att få delta ska du:

 • Ha hela eller delar av din tjänst som språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå eller ha ett övergripande uppdrag för flera skolor.
 • Vara legitimerad lärare.
 • Ha behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk.
 • Ha minst fyra års erfarenhet av undervisning.


Belöning

Därför ska du delta

Processtödet ger dig möjlighet att utveckla ditt uppdrag som språk- läs- och skrivutvecklare och utbyta erfarenheter med andra språk- läs- och skrivutvecklare.

Ansvar

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek, NCS

NCS arbetar med att stimulera huvudmän, skolor och förskolor att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling.

Läs mer om NCS Länk till annan webbplats.

Om du har några frågor kan du skicka e-post till ncs@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 november 2023