Introduktion till karriärlärande

Utveckla dina kunskaper om karriärlärande i vägledning och undervisning.

Anmälan

Anmälan till Introduktion till karrärlärandelänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag: 2019-06-03

Innehåll

Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda för framtida studie- och karriärval. Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande framtidsval. Vad som kan påverka val och hur man kan förhålla sig till detta kommer också att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori.

Vem

Studie- och yrkesvägledare och lärare i gymnasieskolan inklusive introduktionsprogram samt vuxenutbildningen.

När och var

5-6 november 2019 vid Malmö universitet. Under två dagar varvas teori med praktiska övningar och diskussioner.
Kursen är kostnadsfri. Lunch sker på egen bekostnad.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019