Introduktion till karriärlärande

Utveckla dina kunskaper om karriärlärande i vägledning och undervisning.

Anmälan

Kursen ges HT 2020

Anmälningslänk kommer under våren.

Innehåll

Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda för framtida studie- och karriärval. Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande framtidsval. Vad som kan påverka val och hur man kan förhålla sig till detta kommer också att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori.

Vem

Studie- och yrkesvägledare och lärare i gymnasieskolan inklusive introduktionsprogram samt vuxenutbildningen.

När och var

HT 2020 vid Malmö universitet. Under två dagar varvas teori med praktiska övningar och diskussioner.
Kursen är kostnadsfri. Lunch sker på egen bekostnad.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Senast uppdaterad 17 januari 2020