Introduktion till karriärlärande

Hur kan våra elever får mer av karriärlärande under sin utbildning? Utveckla dina kunskaper om karriärlärande och hur det kan bidra till elevernas valkompetens. Den här kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare på grund- eller gymnasieskolan. Vi välkomnar team från samma skola där även rektor kan ingå.

  • För studie- och yrkesvägledare, lärare

  • 3 halvdagar

  • Digitalt via Malmö universitet

  • Grund- och gymnasieskola

Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.
Call to action
Information

Utveckla dina kunskaper om karriärlärande i vägledning och undervisning

Kursen syftar till att ge studie- och yrkesvägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda sig för framtida studie- och karriärval.

Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori.

Under dagarna varvas teori med praktiska övningar och diskussioner. Mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet. Inför uppföljningsdagen delas deltagarna in i två grupper.

För studie- och yrkesvägledare och lärare

Kursen riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare i grund- och gymnasieskolan inklusive introduktionsprogram. Inga förkunskaper krävs.

När och var

Kursen ges hösten 2023 och genomförs som distansvariant via Malmö universitet.

Kurs ges digitalt (med undervisning i realtid):

17 oktober kl 13.00-16.00 och 18 oktober kl 9.00-12.00
Uppföljning i halvgrupp 8 november kl 9.00-16.00

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökade kunskaper om karriärlärande.
  • Du kan stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda för framtida studie- och karriärval.
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: Projektledare vid Malmö universitet e-post till kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 juni 2023