Introduktion till karriärlärande

Hur kan våra elever får mer av karriärlärande under sin utbildning? Utveckla dina kunskaper om karriärlärande och hur det kan bidra till elevernas valkompetens. Den här kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare på grund- eller gymnasieskolan. Vi välkomnar team från samma skola där även rektor kan ingå.

  • För studie- och yrkesvägledare, lärare

  • 1,5 eller 2,5 dag

  • Vid Malmö universitet

  • Distans eller campusförlagd

Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.
Call to action
Information

Utveckla dina kunskaper om karriärlärande i vägledning och undervisning

Kursen syftar till att ge studie- och yrkesvägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda sig för framtida studie- och karriärval.

Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori.

Under dagarna varvas teori med praktiska övningar och diskussioner. Mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

För studie- och yrkesvägledare och lärare

Kursen riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare i grund- och gymnasieskolan inklusive introduktionsprogram. Inga förkunskaper krävs.

När och var

Kursen ges våren 2022 och genomförs både som distansvariant och som campusförlagd vid Malmö universitet.

Kurs som ges digitalt (med undervisning i realtid):

8 mars kl 13.00-16.00 och 9 mars kl 9.00-12.00
Uppföljning i halvgrupp 29 mars kl 13.00-16.00 alternativt 30 mars kl 9.00-12.00

Kurs på plats vid Malmö universitet:

10 maj kl 10.00-16.00 och 11 maj kl 9.00-15.00
Digital uppföljning i halvgrupp 31 maj kl 13.00-16.00 alternativt 1 juni kl 9.00-12.00

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökade kunskaper om karriärlärande.
  • Du kan stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda för framtida studie- och karriärval.
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: Projektledare vid Malmö universitet e-post till kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 oktober 2021