Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Högskolekurs för dig som vill lära dig textprogrammering. Du får möjlighet att bygga kunskaper i att skapa egna program, att kunna läsa, förstå och felsöka kod samt förståelse för hur du kan arbeta med programmering i din undervisning.

 • Matematik- och tekniklärare

 • 5 högskolepoäng

 • Distans med träffar online, på lärosäten eller i närområdet

 • Start vt 2023

Dekorationsbild
Call to action

Ansök via högskola eller universitet

Du ansöker till kurserna direkt hos lärosätet. Du behöver ha din rektors godkännande för att få gå kursen.

Kursen genomförs på följande universitet eller högskolor. Länkar till anmälan läggs upp här när de är klara.

Vårterminen 2023:

Om du är huvudman och vill beställa kursen till dina lärare ansöker du till universitetet eller högskolan. Länkar till ansökan läggs upp här så fort de är klara.

Information

Du kommer lära dig att

 • skapa enklare program i textbaserad miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

För matematik- och tekniklärare

Kursen riktar sig till dig som är

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Krav på förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper i programmering.

Olika sätt att gå kurserna

Campusförlagda distanskurser

Kurserna genomförs på distans men träffarna sker på campus, det vill säga på högskolan/universitetet.

Distanskurser

Kurserna genomförs på distans utan fysiska träffar. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform.

Kommun/regionförlagda distanskurser

Kurserna genomförs på distans, men träffarna sker på en skola eller på ett universitet eller en högskola. Denna kurs beställer huvudmannen till sina lärare. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också beställa kurser ihop. Huvudmannen kontaktar närmaste universitet/högskola för mer information.

Beställaren och lärosätet kommer överens om

 • var träffarna ska vara, på universitetet/högskolan eller på en skola
 • datum och tid för träffarna, så att det passar båda parter.

Kursens innehåll

Generellt innehåll

 • Introduktion till programmering kopplat till undervisning.
 • Programmeringens betydelse för samhället. Etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll

 • Att skapa program i textbaserad miljö.
 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.
 • Introduktion till funktioner.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
 • Att utifrån moment i kurs- och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

Didaktiskt innehåll

Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Ramkursplan Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Belöning

Därför ska du delta

Kursen ger grundläggande kunskaper i textprogrammering och i hur programmering tillämpas i undervisningen i matematik- /teknikämnet.

Ansvar

Rektorns roll

Du behöver din rektors godkännande för att få genomföra kursen.

Rektor har också ansvar för att du får de förutsättningar som du behöver för att kunna genomföra kursen.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Du som har gått denna grundläggande kurs kan söka till våra fortsättningskurser som startar i januari/februari 2021.

Vill du lära dig programmering i visuell miljö finns grundkursen Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp.

Introduktion till programmering i visuell miljö

Hela vårt utbud inom programmering

Senast uppdaterad 21 juni 2023