Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Högskolekurs för dig som vill lära dig blockprogrammering för att kunna använda det i din undervisning. Du lär dig att skapa program, felsöka, läsa och förbättra befintlig kod samt möjlighet att öka din kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering i visuell miljö.

 • För lärare

 • 5 högskolepoäng

 • Distans med träffar online, på lärosäten eller i närområdet

 • Start hösten 2022 och våren 2023

Dekorationsbild
Call to action

Ansök via högskola/universitet

Du ansöker till kurserna direkt hos lärosätet. Du behöver ha din rektors godkännande för att få gå kursen.

Kursen genomförs på följande universitet/högskolor. Länkar till anmälan läggs upp här så fort de här klara.

Höstterminen 2022:

Vårterminen 2023:

Information

Du kommer lära dig att

 • skapa enklare program i visuell miljö
 • läsa, förstå, felsöka, test och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner eller föremål
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Kursen riktar sig till

 • tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10
 • lärare i grundskolans årskurs 4–6 och specialskolans årskurs 5–7
 • lärare i anpassade grundskolans årskurs 4–9
 • lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10.

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Krav på förkunskaper

Inga förkunskaper krävs inom programmering.

Distanskurs på lärosäte

Denna kurs är en distanskurs. Den innehåller 1–3 träffar som genomförs antingen online eller fysiskt på campus på ett universitet/högskola eller lokalt på en skola. För mer information om var träffarna sker se lärosätets egen sida.

Olika sätt att gå kurserna

Campusförlagda distanskurser

Kurserna genomförs på distans men träffarna sker på campus, det vill säga på högskolan/universitetet.

Distanskurser

Kurserna genomförs på distans utan fysiska träffar. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform.

Kommun/regionförlagda distanskurser

Kurserna genomförs på distans, men träffarna sker på en skola eller på ett universitet eller en högskola. Denna kurs beställer huvudmannen till sina lärare. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också beställa kurser ihop. Huvudmannen kontaktar närmaste universitet/högskola för mer information.

Beställaren och lärosätet kommer överens om

 • var träffarna ska vara, på universitetet/högskolan eller på en skola
 • datum och tid för träffarna, så att det passar båda parter.

Kursens innehåll

Generellt innehåll

 • Introduktion till programmering kopplat till undervisning.
 • Programmeringens betydelse för samhället. Etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll

 • Att skapa program i visuell miljö.
 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.
 • Introduktion till funktioner.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
 • Att utveckla egna konstruktioner, såväl med som utan styrning av föremål, där man tillämpar programmering.

Didaktiskt innehåll

Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Ramkursplan Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster.

Belöning

Därför ska du delta

Kursen ger grundläggande kunskaper i programmering i visuell miljö(blockprogrammering) och i hur programmering tillämpas i undervisningen.

Ansvar

Rektorns roll

Du behöver din rektors godkännande för att få genomföra kursen.

Rektor har också ansvar för att du får de förutsättningar som du behöver för att kunna genomföra kursen.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Du som har gått denna grundläggande kurs kan söka till vår fortsättningskurs som startar i januari/februari 2021.

Hela vårt utbud inom programmering

Senast uppdaterad 21 juni 2023