Juridik för rektorer inom komvux

Bli säkrare på att hantera juridiska dilemman i din yrkesvardag. Den 30 mars håller skoljuristen Mikael Hellstadius i en utbildningsdag om juridik inom komvux.

  • Rektorer eller motsvarande ledningsfunktion för komvux

  • 30 mars, kl. 08:15 – 12:30

  • Digitalt via Zoom

Tre lagböcker
Call to action

Anmäl dig till utbildningen

När du har anmält dig får du mer information om hur du deltar på utbildningen.

Gör din anmälan till utbildningsdagenlänk till annan webbplats

Information

Program

08.15 Inloggning till konferensen

08.30 – 8.40 Välkommen hälsar konferensanordnarna

8.40 – 9.10 Pass 1: Juridiska dilemman i komvuxrektorernas yrkesvardag – ansvar och styrning. Föredrag av Mikael Hellstadius, skoljurist, SOU-sekreterare KLIVA-utredningen.

9.10 – 9.30 Gruppdialog pass 1

9.30 – 9.40 Återkoppling från gruppdialoger pass 1

9.40 – 9.50 Paus

9.50 – 10.20 Pass 2: Juridiska dilemman i komvuxrektorernas yrkesvardag – Relationen mellan arbetsmarknadspolitisk styrning och individ/individanpassning. Mikael Hellstadius

10.20 – 10.40 Gruppdialog pass 2

10.40 – 10.50 Återkoppling från gruppdialoger pass 2

10.50 – 11.10 Paus

11.10 – 11.40 Pass 3: Fortsättning på juridiska dilemman i komvuxrektorernas yrkesvardag – extra anpassningar och annat stöd Mikael Hellstadius

11.40 – 12.10 Gruppdialog pass 3

12.10 – 12.20 Återkoppling från gruppdialoger pass 3

12.20 – 12.30 Avslutning

Belöning

Därför ska du delta

Öka dina kunskaper i juridik som gäller för komvux:

  • Ansvar och styrning
  • Relationen mellan arbetsmarknadspolitisk styrning och individanpassning
  • Extra anpassningar och annat stöd
Ansvar

Kontakt

Frågor om utbildningen kan du mejla till timmy.larsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 02 september 2021