KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket genomför workshops om KAA. Syftet är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans. Workshopen sker digitalt vid behov.

  • För politiker, chefer och medarbetare i arbetet med KAA

  • Cirka fem timmar inklusive lunchpaus

  • Digitalt på distans tills vidare

  • Kostnadsfri verksamhetsutveckling

Call to action

Digitala Workshops 2022

Vi anordnar flera digitala workshops med fastställda datum för våren 2022.

Datum: 17/3, 24/3, 31/3, 21/4, 28/4

Workshopen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Anmälan till någon av dessa workshops via denna länk Länk till annan webbplats.

Anmälan om intresse för egen workshop

Kontakta Skolverket för information:

E-post till kaa@skolverket.se

Information

För alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar

Målgrupp: Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga. Ingen förkunskap krävs.

Stöd med att utveckla verksamheten och bygga nätverk

Skolverket erbjuder nu kostnadsfritt stöd för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet att

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.
Belöning

Därför ska ni delta

Ni får stöd i att

  • leda och utveckla kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
  • utveckla utbud och arbetssätt för individuella insatser.
Ansvar

Kommunernas aktivitetsansvar

Här kan du få mer information om kommunerna aktivitetsansvar:

Om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 10 februari 2022