KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket genomför workshops om KAA. Syftet är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans. Workshoppen sker digitalt vid behov.

  • För politiker, chefer och medarbetare i arbetet med KAA

  • Cirka fem timmar inklusive lunchpaus

  • Digitalt på distans tills vidare

  • Kostnadsfri verksamhetsutveckling

Call to action

Digitala workshoppar 2023

Vi anordnar flera digitala workshoppar under hösten 2023.

Datum: 14/9, 22/9, 29/9, 11/10, och 20/10.

Workshopparna omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Anmäl dig till någon av workshopparna hösten 2023 via vår kalender. Skriv KAA i sökrutan.

Anmälan om intresse för egen workshop

Om din kommun är intresserad av en egen workshop, eller tillsammans med andra som ni samarbetar med, kontakta oss!

Kontakta Skolverket för information:

E-post till kaa@skolverket.se

Information

För alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar

Målgrupp: Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga. Ingen förkunskap krävs.

Stöd med att utveckla verksamheten och bygga nätverk

Skolverket erbjuder nu kostnadsfritt stöd för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet att

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.
Belöning

Därför ska ni delta

Ni får stöd i att

  • leda och utveckla kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
  • utveckla utbud och arbetssätt för individuella insatser.
Ansvar

Kommunernas aktivitetsansvar

Här kan du få mer information om kommunerna aktivitetsansvar:

Om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 02 augusti 2023