Kompetensutveckling för skolledare

Vill du som rektor eller med annan ledningsfunktion stärka ditt kunnande och din kompetens inom ett specifikt område? Kompetensutveckling erbjuds inom olika teman med utgångspunkt i rektorers ansvarsområden. Välj ett upplägg som passar dig!

  • Skolledare och annan personal med ledningsuppdrag

  • Omfattning varierar mellan respektive utbildning

  • Digitalt eller på plats

Pennställ med färgglada pennor i klassrum och elever syns suddigt i bakgrunden
Call to action

Anmälan

Vi uppdaterar sidan fortlöpande med aktuellt kursutbud. Du hittar mer information om kursen på organisatörens webbplats. Du anmäler dig själv till utbildningen via länken nedan.

Att leda och utveckla skolans internationella arbete

Fortbildning som omfattar en fysisk lunch-till-lunchträff den 31 januari till den 1 februari och en uppföljande digital halvdag den 14 februari. Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

Intresset för fortbildningen har varit stort. Platserna är nu fyllda och anmälan har stängt.

Se program, länk till Universitets- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats.

Information

Målgrupp

Rektor eller annan ledningsfunktion inom förskola och skola.

Belöning

Därför ska du delta

  • Fyll på dina kunskaper och stärk din kompetens inom ett specifikt område.
  • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
  • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.
Ansvar

Kostnad

Skolverket står för utbildningskostnaden medan huvudmannen står för deltagarens eventuella resor och logi under fortbildningen.

Forskning och fördjupning

Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap

Kompetensutveckling för skolledare är en del av det kursutbud som Skolverket erbjuder inom temat pedagogiskt ledarskap för rektorer. Inom ramen för detta utbud erbjuder vi även universitets- och högskolekurser på avancerad akademisk nivå i pedagogiskt ledarskap. För att få delta på dessa gäller följande krav:

  • Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, det vill säga Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  • Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Kurser finns inom följande inriktningar:

Senast uppdaterad 30 januari 2023