Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik

Utveckla den språk-, läs- och skrivutvecklande undervisningen tillsammans med dina kollegor. Här har vi samlat det stöd som finns på Skolverkets lärportal för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

  • Lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola

  • Lärportalen

Call to action

Öka din kompetens i att undervisa i språk-, läs- och skrivutveckling

Med vårt material kan du och dina kollegor öka er kompetens i språk-, läs- och skrivdidaktik. Materialet riktar sig till dig som arbetar i förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Materialet om språk-, läs- och skrivutveckling finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns bland annat texter baserade på aktuell forskning, filmer och förslag till undervisningsaktiviteter.

Moduler om språk-, läs- och skrivutveckling i Lärportalen

Information

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Med utgångspunkt i aktuell forskning lär ni av och med varandra. Arbetet sker i grupp. Någon bör få ansvar för att leda det kollegiala lärandet.

Det finns en utbildning för dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler.

Leda kollegialt lärande

Belöning

Stärk undervisningen

Det finns flera moduler att välja mellan som vänder sig till olika skolformer och tar upp olika områden och perspektiv. Genom materialet får ni möjlighet att fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling. Ni får också pröva nya undervisningsmetoder och förhållningssätt i praktiken, som i sin tur kan leda till att barns och elevers utveckling och lärande stärks.

Senast uppdaterad 08 april 2024