Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Anmälan

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 25. I samband med att du anmäler dig till kursen framgår det vilket datum som är aktuellt för skolledare.

Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista anmälningsdag 2019-06-03

Anmälan till Mora, Kreativ processledarutbildninglänk till annan webbplats

Anmälan till Malmö, Kreativ processledarutbildninglänk till annan webbplats

Anmälan till Örebro, Kreativ processledarutbildninglänk till annan webbplats

Därför ska du delta

  • Få ökade kunskaper om arbetssätt och förhållningssätt i processledning.
  • Stärka din kompetens att leda kreativa möten, processer och workshops med kollegor, elever och representanter från arbetslivet.
  • Tillsammans med skolledare utbyta erfarenheter och utveckla samarbete.

Vad

Kursen består av teori och praktiska övningar där du

  • får träna ditt ledarskap och ta del av forskningsbaserade verktyg som stimulerar till kreativitet och delaktighet
  • kommer planera och genomföra en workshop i den egna verksamheten och som stöd ges handledning och återkoppling.

Din skolledare deltar i utbildningen en dag, för att stärka det gemensamma uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.
Den dagen leds av Skolverket och Mälardalens högskola.

Kursen är kostnadsfri, deltagarna står för resa och logi.

För vem

Studie- och yrkesvägledare

När och var

Kursen ges på tre orter:

  • Mora, inställt på grund av för få sökande.
  • Malmö, 4 september, 2-3 oktober och 12 november (Rektor deltar den 3 oktober)
  • Örebro, 11 september, 8- 9 oktober, 19 november (Rektor deltar den 9 oktober)

Omfattningen är fyra heldagar samt eget arbete och inläsning av kurslitteratur. Kurslitteraturen delas ut vid kursstart.

Kursen anordnas av Mälardalens högskola.

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: sara.hagglund@mdh.se

Kursen anordnas av Mälardalens högskola

Senast uppdaterad 27 augusti 2019