Frågor och svar

Kommer BRUK finnas kvar? Kan jag använda den?

Ja, BRUKlänk till annan webbplats är kvar just nu. Innehållet i BRUK finns och gäller fortfarande. Hur det kommer att hanteras framöver är ännu inte beslutat.