Frågor och svar

Vad finns det i Kvalitetsverkstaden som inte finns i BRUK?

Väldigt mycket! BRUKlänk till annan webbplats är ett verktyg för självvärdering i arbetslagen. Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat processtöd som förskolechefer, skolledare och representant för skolhuvudmannen arbetar med tillsammans. Det är ett verktyg som leder till att man också genomför sitt systematiska kvalitetsarbete. Webbaserade samarbetsytor ingår och en lagringsfunktion så att man bygger upp sitt innehåll över tid och sparar.