Kvalitetsverkstaden

Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är nyckeln till att förbättra barns och elevers möjligheter till utveckling och lärande. Kvalitetsverkstaden stödjer er i detta arbete och är ett verktyg för att styra och leda. I Kvalitetsverkstaden utgår ni från det kvalitetsarbete ni har och samarbetar inom organisationen för att vidareutveckla det.

  • Ett webbaserat processtöd

  • För huvudman, rektorer och lärare i skola och förskola

  • Statsbidrag finns att söka

  • Ett kontinuerligt arbete

Ett processtöd för kvalitetsarbete

Film: Kvalitetsverkstaden – processtöd för kvalitetsarbete (tid 0:28)

I filmen säger generaldirektör Peter Fredriksson att en framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete och uppmanar att använda Kvalitetsverkstaden.

Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av Kvalitetsverkstaden skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen.

Förändringar i Kvalitetsverkstaden

Vi kommer att arbeta om Kvalitetsverkstaden. Det innebär bland annat att vi flyttar den till en annan webbplats. Då kommer materialet att vara i en annan form, och inte längre kräva inloggning. Vi passar samtidigt på att uppdatera materialet så att det bättre ska fungera som stöd för ert lokala systematiska kvalitetsarbete. Den första delen av den omarbetade Kvalitetsverkstaden kommer preliminärt att vara klar i augusti 2024.

Information

Så går arbetet till

Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat stöd som är utformat för att användas gemensamt i hela organisationen. Ni sätter samman en grupp som träffas regelbundet för att arbeta med webbstödet och föra arbetet vidare till resten av er organisation. I gruppen deltar nyckelpersoner för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå tillsammans med rektorer. En i gruppen utser ni till processledare och ger ansvar för att planera och leda träffarna.

Rektor samlar också en arbetsgrupp på förskolan eller skolan som fortsätter arbetet där.

Webbstödets delar

Kvalitetsverkstaden innehåller filmer, stöddokument och annat utbildningsmaterial som arbetar med gemensamt under eller mellan träffarna. Materialet bygger på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Ni kommer att dokumentera ert arbete löpande, så att det går att bygga vidare på i framtiden.

Del 1: Uppdraget. Ni skapar samsyn kring vad det innebär att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Vad innebär det för er?

Del 2: Var är vi? Ni samlar in och sammanställer underlag som visar er verksamhets kvalitet. Vilka underlag har ni och är de tillräckliga? Ert arbete utmynnar i en nulägesbeskrivning.

Del 3: Vart ska vi? Ni gör en analys och nulägesbedömning av er verksamhet samt sätter mål och aktiviteter.

Del 4: Hur gör vi? Ni planerar aktiviteter som ska höja kvaliteten i verksamheten.

Del 5: Hur blev det? Ni utvärderar och rapporterar hur det har gått att nå era mål.

 

Belöning

Därför ska ni delta

  • Stärka förståelsen för kvalitetsarbetet
  • Förbättra resultat och likvärdighet
  • Skapa delaktighet och dialog.
Lagar och regler

Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling

Statsbidraget som ni kan använda för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet heter Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling. Det får användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024

Forskning och fördjupning

Kontakt

Kvalitetsverkstaden och kvalitetsarbete

Johanna Chung, undervisningsråd:
Mejla till johanna.chung@skolverket.se

Statsbidrag

Mejla till statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se

Senast uppdaterad 22 mars 2024

Frågor och svar

Kvalitetsverkstaden, där allt material och samarbetsytorna finns, ligger på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.. Du skapar ett konto och loggar in. Sedan anmäler du dig på startsidan.