Lärares bedömningspraktik: prov, bedömning och betygsättning - 7,5 hp på distans

Det här är en kurs för dig som vill lära dig grunderna inom bedömning och betygsättning. Kursen är utformad för dig som är lärare i grund- eller gymnasieskolan och ges på distans på Umeå universitet i samarbete med Skolverket under höstterminen 2024.

  • Lärare i grund- eller gymnasieskolan

  • 7,5 högskolepoäng

  • Distansundervisning med digitala träffar

  • Kurslitteraturen tillhandahålls utan kostnad

Call to action

Anmäl dig senast 26 juli

För att kunna antas till kursen behöver du ha en lärarexamen för grund- eller gymnasieskolan eller praktisk yrkeserfarenhet från läraryrket. Kursen löper över hela höstterminen, från den 2 september till den 19 januari.

Anmäl dig senast den 26 juli Länk till annan webbplats.

Anmälan stänger den 26 juli och antagningsbesked ges under första veckan i augusti.

Information

Förväntade studieresultat

Kursen ger dig som deltagare kunskaper om hur du kan redogöra för centrala begrepp inom bedömningsteori. Du lär dig utforma en plan för hur underlag för bedömning och betygssättning kan samlas in och tolkas och hur du granskar bedömningspraktiker kritiskt ur ett etiskt perspektiv.

Belöning

Examination

Examinationen på kursen sker genom digital examination, muntliga seminarier och individuella skriftliga uppgifter. För godkänt resultat krävs deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment.

Ta del av kursplanen, Umeå Universitet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 juni 2024