Lärarlyftets kurser för fritidspedagoger

Du som är fritidspedagog kan läsa kurser i de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa, samt musik och hem- och konsumentkunskap. Inga kurser startar våren 2020.

Villkor för deltagande

För att delta måste du vara anställd i en kommun eller hos en enskild huvudman och ha en examen enbart inriktad mot arbete i fritidshem eller mot enbart förskola och fritidshem. Du behöver dock inte undervisa i ett praktisk-estetiskt ämne för att kunna studera.

Ansökan till våra kurser hösten 2019

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.selänk till annan webbplats.

Regeringen har ännu inte tagit beslut om ifall Lärarlyftet ska förlängas efter 2019. Så fort det kommer informerar vi här på vår hemsida.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeblankett för fritidspedagogerWord (word, 36 kB)

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Möjlighet till lärarlegitimation

Efter avslutad kurs kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6. Nu finns även andra möjligheter till legitimation för dig som är fritidspedagog:

Möjligheter till legitimation för fritidspedagoger

Statsbidraget ska stödja dina studier

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångrika.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Läs mer om statsbidraget som är på 500 kr per högskolepoäng du läser

Senast uppdaterad 04 december 2019