Frågor och svar

Hur anmäler jag mig till handledarutbildningen?

Du kan inte göra en egen anmälan till utbildningen. Vid huvudmans ansökan om statsbidrag till Läslyftet har frågan ställts om handledaren ska gå handledarutbildningen. Om du inte är anmäld till handledarutbildningen men vill gå utbildningen – prata med din rektor eller huvudman som kan ta kontakt med Skolverket.