Frågor och svar

Hur kan jag stötta i moment C när deltagarna finns på många olika förskolor eller en förskola långt bort?

Det är bra om du har möjlighet att besöka varje förskola vid något tillfälle under läsåret. Men du kan finnas tillhands även om du inte kan närvara direkt i verksamheten. Digitala möten, mejl eller telefonkontakt med fördjupande frågor kan räcka långt som stöd för deltagarna och för att reflektionen ska utvecklas.