Frågor och svar

Hur många grupper ska jag handleda?

En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare. En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare. Skolverket rekommenderar att grupperna består av 6–10 deltagare. Antal grupper kan därmed variera men om du har 10 procent nedsättning blir det minst två grupper, och har du 20 procent nedsättning i tjänst blir det minst tre till fyra grupper som du ska handleda.