Frågor och svar

Jag har fått plats på handledarutbildningen men vill få plats vid ett annat lärosäte. Kan jag byta lärosäte?

Nej, det är tyvärr inte möjligt.