Frågor och svar

Ska träffarna på handledarutbildningen räknas in i de 10 eller 20 procent som jag har nedsättning i tid?

Nej, handledarutbildningen är inte tänkt att ingå i nedsättningen, utan tillkommer utöver.