Frågor och svar

Vi har anmält en handledare som nu ska sluta/vara föräldraledig eller liknande. Finns det möjlighet att byta handledare?

Ja, bytet kan göras av huvudman på följande blankett:

Ansökningsblankett för att byta handledare i Läslyftetlänk till annan webbplats