Frågor och svar

Vi har bytt handledare – kan den nya handledaren ta platsen på handledarutbildningen?

Om bytet görs innan tillfälle 2 på handledarutbildningen kan bytet även gälla för utbildningsplatsen men om bytet görs efter tillfälle 2 finns det ingen möjlighet att delta i handledarutbildningen. För byte av person på utbildningen ta kontakt med Skolverket.