Leda och organisera skolförbättringsprocesser – med inriktning framtidsval som hela skolans ansvar, 7.5 hp

Bidra till att eleverna får en tydligare bild av framtiden genom att leda och organisera arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Detta kan öka elevernas motivation då de ser kopplingen mellan utbildning och framtid, förebygga felval och avhopp samt motverka ohälsa och utanförskap.

 • För rektorer

 • Åtta digitala kurstillfällen

 • Digital högskolekurs

 • 7,5 hp

Call to action

Anmälan

Skolhuvudmannen anmäler sina skolledare via Skolverket.

Anmälan stängde den 13 juni.

Information

Om kursen

Kursen tar utgångspunkt i att skapa förutsättningar på skolan för kollegiala sammanhang för lärare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och annan pedagogisk personal, så att vägledningen kan organiseras i syfte att gynna elevers lärande, motivation, förståelse och koppling till framtiden. Det är centralt att som rektor kunna leda skolans studie- och yrkesvägledning och organisera så att elevens val inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

För rektorer

Kursen vänder sig till dig som är rektor eller skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De senare kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

När och var

Kursen genomförs digitalt på distans under perioden vecka 39, 2021 till och med vecka 21, 2022 med åtta digitala kurstillfällen.

Föreläsningar och seminarier ges digitalt, på distans via videokommunikationstjänsten Zoom och lärplattformen Canvas. Mellan de digitala träffarna arbetar deltagarna med uppgifter så som bearbetning av litteratur och filmer som kopplas till den egna verksamheten.

Mellan träffarna kommer det att erbjudas tid för frivilliga träffar.

 • 4 oktober 2021, kl. 8:30-15:30
 • 21 oktober, kl. 13:00-16:00
 • 10 november, kl. 8:30-12:30
 • 9 december, kl. 8:30-12:30
 • 8 februari 2022, kl. 8:30-15:30
 • 15 mars, kl. 13:00-16:00
 • 8 april, kl. 8:30-12:30
 • 3 maj, kl. 8:30-15:30
Belöning

Så genomförs kursen

Kursen är både teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen innehåller pedagogiskt ledarskap, organisation och systematisk verksamhetsutveckling med grund i forskning och beprövad erfarenhet.

Den praktiska delen innebär att kursdeltagarna får stöd, utifrån aktuell forskning, att analysera, planera och genomföra ett systematiskt förbättringsarbete utifrån styrdokumentens mål. Kursen behandlar och problematiserar rektors uppdrag att utveckla och stödja lärare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och annan pedagogisk personals gemensamma lärande och erfarenhetsutbyte för att främja samverkan mellan olika professioner för en framgångsrik studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Ansvar

Kostnad

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden och kurslitteratur.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 03 november 2021