Matematikundervisning med digitala verktyg I

Utveckla din kunskap om digitala verktyg i matematikundervisningen.

Lärare som undervisar elever med hjälp av datorer

Materialet finns på Lärportalen

Matematikundervisning med digitala verktyg I, åk 1-3länk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg I, åk 4-6länk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg I, åk 7-9länk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg I, gymnasieskolalänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta

  • Du får inspiration till att använda digitala verktyg.
  • Du utmanas till reflektion i dina undervisningsbeslut.
  • Du tillägnar dig en bredare uppsättning metoder och arbetssätt med särskilt fokus på digitala verktyg.

Det här får du

I modulen får du exempel på vilka möjligheter det finns med digitala verktyg i matematikundervisningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera aktiviteter i klassrummet där du provar digitala verktyg. Sedan utvärderar ni hur aktiviteten gick. Förhoppningen är att du ska bli inspirerad att både på egen hand och tillsammans med kollegor utveckla din digitala kompetens.

För vem

Matematiklärare för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 i grundskolan samt matematiklärare i gymnasieskolan.

Hur

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras tillsammans och prövas sedan i undervisningen.

Var

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se


Senast uppdaterad 11 november 2019