Matematikundervisning med digitala verktyg I

Utveckla din kunskap om digitala verktyg i matematikundervisningen. Du får planera och genomföra en aktivitet som du sedan utvärderar tillsammans med dina kollegor.

  • För matematiklärare i grundskolan och gymnasieskolan

  • Studierna tar 16 veckor

  • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

Lärare som undervisar elever med hjälp av datorer
Call to action
Information

För matematiklärare i grundskolan och gymnasieskolan

Matematiklärare för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 i grundskolan samt matematiklärare i gymnasieskolan. Det finns inga förkunskapskrav.

Öka dina kunskaper om att undervisa matematik med digitala verktyg

I modulen får du exempel på vilka möjligheter det finns med digitala verktyg i matematikundervisningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera aktiviteter i klassrummet där du provar digitala verktyg. Sedan utvärderar ni hur aktiviteten gick. Förhoppningen är att du ska bli inspirerad att både på egen hand och tillsammans med kollegor utveckla din digitala kompetens.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Arbetet äger rum lokalt på skolorna. Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras tillsammans och prövas sedan i undervisningen.

Studierna tar 16 veckor

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får inspiration till att använda digitala verktyg.
  • Du utmanas till reflektion i dina undervisningsbeslut.
  • Du tillägnar dig en bredare uppsättning metoder och arbetssätt med särskilt fokus på digitala verktyg.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 10 juni 2020