Matematikundervisning med digitala verktyg II

Utveckla din kunskap om programmering i matematikundervisningen.

  • För matematiklärare i grund- och gymnasieskola

  • Åtta veckors studier

  • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

Två elever arbetar med datorn. En lärare står bredvid och pratar en en av eleverna.
Call to action
Information

För matematiklärare i grundskola och gymnasieskola

Kompetensutvecklingen riktar sig till matematiklärare för årskurs 1–3, 4–6, 7–9 i grundskolan samt matematiklärare för gymnasieskolan. Det finns inga förkunskapskrav.

Öka dina kunskaper i att undervisa om programmering

Modulen behandlar några centrala aspekter av att undervisa med och om programmering i matematikundervisningen. Texterna i de två första delarna ger en bred beskrivning av programmering i undervisningen och behandlar de centrala begreppen i programmering. Modulen tar även upp några pedagogiska val som måste göras. De två sista delarna handlar mer specifikt om förhållandet mellan programmering och matematik.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Arbetet äger rum lokalt på skolorna. Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras tillsammans och prövas sedan i undervisningen.

Studier under åtta veckor

Modulen består av fyra delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är åtta veckor totalt.

Belöning

Därför ska ni delta

  • Ni får lära er om programmering i matematikundervisningen.
  • Ni får kunskap om förhållandet mellan programmering och matematik.
  • Ni får veta mer om hur programmering kan berika matematikundervisningen.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 10 juni 2020