Matematikundervisning med digitala verktyg II

Utveckla din kunskap om programmering i matematikundervisningen.

Två elever arbetar med datorn. En lärare står bredvid och pratar en en av eleverna.

Materialet finns på Lärportalen

Matematikundervisning med digitala verkytg II, årskurs 1–3 länk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg II, åk 4–6länk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg II, åk 7–9länk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg II, gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg II, vux grlänk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg II, vux gylänk till annan webbplats

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska ni delta

  • Ni får lära er om programmering i matematikundervisningen.
  • Ni får kunskap om förhållandet mellan programmering och matematik.
  • Ni får veta mer om hur programmering kan berika matematikundervisningen.

Det här får ni

Modulen behandlar några centrala aspekter av att undervisa med och om programmering i matematikundervisningen. Texterna i de två första delarna ger en bred beskrivning av programmering i undervisningen och behandlar de centrala begreppen i programmering. Modulen tar även upp några pedagogiska val som måste göras. De två sista delarna handlar mer specifikt om förhållandet mellan programmering och matematik.

För vem

Matematiklärare för årskurs 1–3, 4–6, 7–9 i grundskolan samt matematiklärare för gymnasieskolan.

Hur

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras tillsammans och prövas sedan i undervisningen.

Var

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av fyra delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är åtta veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 november 2019