Frågor och svar

Jag är skolledare, kan jag anmäla mig till utbildningen?

För att vara behörig ska du vara verksam som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.