Normkritisk pedagogik i vägledning – Tala om arbetslivet

En kurs för att öka normmedvetenhet i studie- och yrkesvägledning och undervisning.

Anmälan

Anmälningslänk Varberg, Normkritisk pedagogik i vägledninglänk till annan webbplats

Anmälningslänk Stockholm, Normkritisk pedagogik i vägledninglänk till annan webbplats

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista anmälningsdag: 2019-06-03

Innehåll

Kursen ger en inblick i hur vi bättre kan möta våra egna föreställningar om normer och utveckla metoder för ett mer normkritiskt förhållningssätt både i det vägledande samtalet och i mötet med elever i undervisningen. Få kunskap om begrepp och termer, samt hur teori kan bli praktik. Övningar och metoder prövas och reflekteras.

Vem

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer.

Var och när

  • Varberg, 2 oktober 13.00-17.00 3 oktober 09.00-16.00
  • Stockholm, 9 oktober 13.00-17.00 10 oktober 09.00-16.00

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se
För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

Kursen är kostnadsfri. För och eftermiddagsfika ingår. Resor och logi sker på egen bekostnad.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019