PATH - vägledning för elever med funktionsnedsättning

En kurs för studie- och yrkesvägledare och elevhälsoteam som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

  • För särskolan

  • 4 kursdagar

  • I Stockholm

lärvux
Call to action

Anmälan är stängd

Anmälan till hösten 2020 var öppen till 3 maj.

Anmälan till PATH - vägledning för elever med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Kursen är kostnadsfri. Resa och logi sker på egen bekostnad.

Information

Vem kan gå kursen

Kursen vänder sig till

  • studie och yrkesvägledare
  • lärare
  • skolledare
  • kuratorer
  • specialpedagoger

inom framför allt grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, samt verksamheter som arbetar med elever i behov av förstärkt vägledning.

Vi välkomnar gärna elevhälsoteam då det är en framgångsfaktor att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder.

Öka dina kunskaper om PATH-modellen

PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope. Modellen lämpar sig för elever i behov av förstärkt vägledning. Kursen innehåller en genomgång av modellen, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter.

Tyngdpunkten i kursen ligger på metodövningar med feedback av lärare och deltagare. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med att träna på att vägleda enligt PATH – modellen. Deltagarna genomför också en gruppträff på Skype med andra kursdeltagare.

Kursen ges i Stockholm hösten 2020

Kursen ges i Stockholm hösten 2020.

  • 24-25 september
  • 15-16 oktober
Belöning

Därför ska du delta

Du får nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning.

Föreläsning av Sharon Kolb, professor i pedagogik

Under kursen ingår bland annat en föreläsning av Sharon Kolb, professor i pedagogik.

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: e-post till svea-maria.kuoppa@renkraftab.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se


Senast uppdaterad 07 december 2020