PATH - vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

  • För vuxenutbildningen

  • Digitalt

  • 2 x 2 dagar

Call to action

Anmälan

Utbildningen kommer att ges våren 2022. Anmälningsinformation kommer.

Antal platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Kursen är digital och kostnadsfri.

Information

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till studie och yrkesvägledare som arbetar med vuxna elever med en intellektuell funktionsnedsättning.

Öka dina kunskaper om PATH-modellen

En kurs för studie- och yrkesvägledare i vuxenutbildningen som i arbetet möter elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Kursen innehåller samtalmodellens åtta steg, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter. Fokus ligger på metodövningar med feedback av lärare och deltagare.

När och var?

Kursen kommer att ges våren 2022 under 2 + 2 dagar.

Torsdag 28 - fredag 29 april och måndag 16 - tisdag 17 maj.

Belöning

Därför ska du delta

Du får nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning.

 

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: e-post till svea-maria.kuoppa@renkraftab.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se


Senast uppdaterad 15 oktober 2021