PATH - vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

  • För särskolan

  • Digital

lärvux
Call to action

Anmälan

Anmälan till kursen PATH - väledning för elever med funktionsnedsättning HT-21länk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 20 maj 2021.

Antal platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Kursen är digital och kostnadsfri.

Information

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till studie och yrkesvägledare som arbetar med elever med en intellektuell funktionsnedsättning.

Öka dina kunskaper om PATH-modellen

En kurs för studie- och yrkesvägledare som arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Kursen innehåller modellen, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter. Fokus ligger på metodövningar med feedback av lärare och deltagare.

Kursen ges digitalt hösten 2021

  • Kursen startar tisdag den 19 oktober med en kort presentation och kontroll av att alla kommer med.
  • Kursdagar 21 och 22 oktober
  • Seminarium i 5-grupp för diskussion och ev. presentation och handledning av kursdeltagarnas eget arbete på hemmaplan.
  • Kursdagar 11 och 12 november.

 

Belöning

Därför ska du delta

Du får nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning.

Föreläsning av Sharon Kolb, professor i pedagogik

Under kursen ingår bland annat en föreläsning av Sharon Kolb, professor i pedagogik.

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: e-post till svea-maria.kuoppa@renkraftab.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se


Senast uppdaterad 23 april 2021