PATH - vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

  • För alla skolformer

  • Digitalt

  • 2 x 2 dagar

Call to action

Anmälan

Kursen ges hösten 2022 under 2 + 2 dagar.

6 - 7 oktober och 27 - 28 okt.

Anmäl dig till kursen om PATH här Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är den 15 maj 2022.

Antal platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Kursen är digital och kostnadsfri.

Information

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till studie- och yrkesvägledare inom alla skolformer.

Öka dina kunskaper om PATH-modellen

En kurs för studie- och yrkesvägledare som i arbetet möter elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Kursen innehåller samtalsmodellens åtta steg, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter. Fokus ligger på metodövningar med feedback av lärare och deltagare.

När och var?

Kursen ges digitalt.

6 - 7 oktober och 27 - 28 okt.

Belöning

Därför ska du delta

Du får nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning.

Lyssna till Skolverkspodden om PATH-metoden här.

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: e-post till svea-maria.kuoppa@renkraftab.se

För frågor om antagning: e-post till syv@skolverket.se


Senast uppdaterad 24 mars 2022