PATH-metod i studie- och yrkesvägledning

En kurs för elevhälsoteamsom vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever, som är i behov av förstärkt vägledning.

Anmälan

Ges HT 2020

Anmälan kommer under våren.

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Kursen är kostnadsfri. Resa och logi sker på egen bekostnad.

Innehåll

PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope. Kursen innehåller en genomgång av modellen, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter.
Tyngdpunkten i kursen ligger på metodövningar med feedback av lärare och deltagare. Mellan kurstillfällena arbetar gruppmedlemmarna med att försöka vägleda enligt PATH – modellen. Gruppdeltagarna genomför också en gruppträff på Skype med de andra deltagarna.

Vem

Kursen vänder sig till

  • studie och yrkesvägledare
  • lärare
  • skolledare
  • kuratorer
  • specialpedagoger
  • och skolpsykologer

inom framför allt grundsär- och gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna, samt i verksamheter som arbetar med elever i behov av förstärkt vägledning.

När och var

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: svea.maria.kuoppa@umu.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 januari 2020