Programmering i grundsärskolan 4–6

Med denna modul kan du och dina kollegor fördjupa era kunskaper om att undervisa programmering i grundsärskolans årskurs 4–6.

 • Lärare i grundsärskolan 4–6

 • Totalt 12 veckors studier

 • Lärportalen, på arbetsplats

 • Fri start, fri fart

Händer på ett tangentbord
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Programmering i grundsärskolan 4-6 Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i grundsärskolan

Materialet är framtaget för lärare som undervisar i årskurs 4–6 i grundsärskolan.

Förkunskaper

Det finns inga krav på förkunskaper.

Fördjupa dina kunskaper om att undervisa programmering i matematik och teknik

När ni genomför modulen kan du och dina kollegor fördjupa era kunskaper om att undervisa programmering i matematik och teknik. Del 1–4 fokuserar på programmering i matematikämnet och del 5–8 fokuserar på programmering i teknikämnet.

Modulen består av sex delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120–180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 12 veckor totalt.

Modulen består av följande delar:

 1. Olika programmeringsmiljöer
 2. Datorer och programmering i matematikundervisning – då och nu
 3. Programmering som språk
 4. Kommunicera med entydiga instruktioner
 5. Publiceras 2021
 6. Publiceras 2021

Kollegialt lärande på skolan

Modulen utgår från ett webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, texter, elevaktiviteter samt diskussions- och reflektionsfrågor. Tillsammans med dina kollegor diskuterar ni det ni läst, planerar undervisningsaktiviteter samt utvärderar de genomförda aktiviteterna.

Läs mer om modellen på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Belöning

Därför ska du genomföra modulen

 • Få fördjupade kunskaper i att undervisa programmering inom ämnena matematik och teknik.
Senast uppdaterad 19 januari 2021