Utbildningar i programmering för lärare

Här får du en översikt över vår kompetensutveckling om programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

  • För lärare

  • Online eller lokalt

  • Utbildningsplattformen, lärportalen, högskola, workshops

Dekorationsbild
Call to action
Information

Allmänbildande programmering för alla lärare och förskollärare

Om programmering

Webbkursen Om programmering visar dig hur progressionen ser ut i kursplanerna. Kursen är för alla som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning. Du får inblick i var du möter programmering i samhället i dag och hur programmering använts historiskt. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering.

Webbkursen Om programmering Länk till annan webbplats.

Grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare

Att programmera

Att programmera är en webbkurs som är öppen för alla, men som riktar sig främst till matematik- och tekniklärare som undervisar årskurs 4 och uppåt. Kursen är en introduktion till programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. I kursen får du skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. Du får också möjlighet att reflektera över hur du kan använda programmering i din undervisning.

Webbkursen Att programmera

Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

I workshopserien, som baseras på Skolverkets webbkurser ”Att programmera” och ”Om programmering”, erbjuds en inledande kompetensutveckling i programmering. I workshopträffarna ges handledning i arbetet webbkursens uppgifterna i programmering i textbaserad miljö eller visuell miljö.

Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

Programmering och didaktik för matematik- och tekniklärare

Vi erbjuder två olika högskolekurser för dig som vill arbeta med programmering i din undervisning. De två introduktionskurserna är på 5 hp och ger dig en grund i antingen programmering i textbaserad miljö eller i visuell miljö.

Introduktionskurser

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i textbaserad miljö är en högskolekurs för dig som vill lära dig textprogrammering. Du får kunskaper i att skapa egna program, att kunna läsa, förstå och felsöka kod samt förståelse för hur du kan arbeta med programmering i din undervisning.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Introduktion till programmering i visuell miljö

I högskolekursen Introduktion i programmering i visuell miljö lär du dig blockprogrammering för att kunna använda det i din undervisning. Du lär dig att skapa program, felsöka, läsa och förbättra befintlig kod samt kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering i visuell miljö.

Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Moduler på Lärportalen

På vår lärportal har vi material för matematiklärare som undervisar från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. Här finns nyskrivna texter, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Du kan använda materialet själv eller tillsammans med dina kollegor.

Algebra

I modulen Algebra finns två delar som handlar om programmering, del 5 och del 7. De delarna kan läsas fristående från resten av modulen.

Modulen Algebra, åk 1–3, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Modulen Algebra, åk 4–6, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Modulen Algebra, åk 7–9, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Matematikundervisning med digitala verktyg

För dig som undervisar i matematik i åk 1–3 och 4–6 finns också modulen Matematikundervisning med digitala verktyg II. Materialet tar upp några didaktiska aspekter som är värdefulla att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Modulen Matematikundervisning med digitala verktyg II, åk 1–3, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Modulen Matematikundervisning med digitala verktyg II, åk 4–6, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Programmering i anpassade grundskolan

Målet med modulerna är att du som lärare ska fördjupa dina kunskaper i lärande och undervisning om/i programmering i anpassade grundskolan.

Programmering i anpassad grundsskola, årskurs 1–3, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Programmering i anpassad grundskola, årskurs 4–6, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Programmering i anpassad grundskola, årskurs 7–9, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet

Programmering i teknikämnet

I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet.

Programmering i teknikämnet

Belöning

Kompetensutveckling i programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Senast uppdaterad 09 augusti 2023