Programmering i textbaserad miljö, 2,5 hp

Högskolekurs för dig som har kommit igång med textprogrammering och som vill lära dig ännu mer. Du får bland annat lära dig att hantera komplexa datastrukturer och du får tips på hur du kan hjälpa dina elever när de fastnar i en programmeringsuppgift.

 • För matematiklärare

 • 2,5 hp på kvarts- eller sjättedelsfart

 • Högskola, distans

Dekorationsbild
Call to action

Ansök via högskola/universitet

Det ges inga kurser hösten 2022.

Information

Stärk dina kunskaper i programmering

Kursen består till största delen av att du som lärare ska få ytterligare träning och kunskaper i att programmera så att du ska känna dig säkrare när du använder programmering i din undervisning. I kursen ingår att du får befästa och repetera samt lära dig nya begrepp och byggstenar inom programmering. Till exempel får du lära dig om funktioner och komplexa datastrukturer samt om programmering som stöd i matematisk problemlösning.

Arbetar du som matematiklärare i årskurserna 7–9 får du fortsatt övning i hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering samt användning av programmering för att bedöma sannolikheter utifrån simulering

Arbetar du som matematiklärare i gymnasieskolan får du träning i att använda programmering för databearbetning och/eller numeriska metoder.

Kursen innehåller även didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Ramkursplan Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 196 kB)

För matematiklärare

Kursen är för dig som är

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Krav på förkunskaper

Du ska vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp” eller ha motsvarande kunskaper.

Om du har gått kursen ”Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp” kan du bli antagen till denna kurs i mån av plats.

Distanskurser på lärosäte

Högskolekursen ger 2.5 högskolepoäng och genomförs på distans. Kurserna innehåller 1–3 träffar som genomförs antingen på webben eller på ett universitet eller högskola.

Träffarna kan bestå av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och/eller laborationer.

Belöning

Därför ska du delta

Kursen ger ytterligare kunskaper i textprogrammering och hur du kan tillämpa programmering i din undervisning i matematikämnet.

Efter avslutad kurs ska du

 • ha kännedom om något annat programspråk än kursens huvudspråk
 • kunna hantera komplexa datastrukturer
 • kunna använda programmering för att utforska eller besvara frågeställningar utifrån relevanta kurs- och ämnesplaner i matematik, även där det krävs program med mer komplexa strukturer
 • ha färdigheter i att introducera programmering för elever, inklusive att känna till några vanligt förekommande fel elever gör när de programmerar.
Ansvar

Rektorns roll

Du behöver din rektors godkännande för att få genomföra kursen. Rektor har också ansvar för att du får de förutsättningar som du behöver för att kunna genomföra kursen.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Hela vårt utbud inom programmering

Senast uppdaterad 08 juni 2022