Programmeringsaktiviteter i undervisningen, 2,5 hp

Högskolekurs för dig som planerar att genomföra en programmeringsaktivitet med dina elever. Du får handledning när du planerar, genomför och utvärderar aktiviteten. Du får dessutom ta del av andra deltagares erfarenheter och möjlighet att diskutera formativ bedömning.

  • För matematik- och tekniklärare

  • 2,5 hp på kvarts- eller sjättedelsfart

  • Högskola, distans

Dekorationsbild
Call to action

Ansök via högskola/universitet

Det ges inga kurser hösten 2022.

Information

Vidareutveckla dina kunskaper

Du får planera och genomföra programmeringsaktiviteter med dina elever utifrån relevanta kurs- och ämnesplaner. I arbetet med aktiviteten kommer du att vidareutveckla dina kunskaper kring begrepp och byggstenar inom programmering. Du kommer även att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra visuell och textbaserad programkod.

Du får även ta del av andra deltagares erfarenheter av genomförda programmeringsaktiviteter i undervisningen och möjlighet att diskutera formativ bedömning.

I kursen kommer du att få reflektera över och diskutera val av didaktiska strategier och verktyg med koppling till relevant forskning.

Ramkursplan Pdf, 173 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 173 kB)

För matematik- och tekniklärare

Kursen är för dig som är

  • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • matematiklärare i gymnasieskolan
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
  • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.

Förkunskaper

Du ska vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp”, ”Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp” eller ”Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp” eller ha motsvarande kunskaper.

Distanskurs på lärosäte

Högskolekurserna ger 2,5 högskolepoäng och genomförs på distans. Kurserna innehåller minst 1–2 träffar som du medverkar på antingen online eller på ett universitet eller högskola.

Belöning

Därför ska du delta

Du kommer att utveckla didaktiska kunskaper kopplat till programmering genom att med handledning genomföra programmeringsaktiviteter med elever, samt reflektera och utvärdera processer och aktiviteter tillsammans med andra deltagare.

Efter avslutad kurs ska du

  • ha färdigheter i att planera, genomföra och vidareutveckla programmeringsaktiviteter i undervisningen
  • ha förståelse för hur förutsättningar skapas för lärande inom programmering.
Ansvar

Rektorns roll

Du behöver din rektors godkännande för att få genomföra kursen.

Rektor har också ansvar för att du får de förutsättningar som du behöver för att kunna genomföra kursen.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Efter att du har gått den här kursen rekommenderar vi modulerna Algebra och Matematikundervisning med digitala verktyg II för fortsatt kompetensutveckling.

Algebra Länk till annan webbplats.

Alla våra utbildningar i programmering för lärare

Senast uppdaterad 13 maj 2022