Regionala dialoger om vuxenutbildning

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Vi vill på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Detta ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

  • För politiker, chefer, skolledare och regionala aktörer

  • Ofta en hel dag

  • Möte i din region

vux
Call to action

Samordnaren i din region skickar inbjudan

Dialogerna genomförs i samarbete med kommunerna/regionerna. Samordnaren/kontaktpersonen i respektive region har kontakt med Skolverket rörande bland annat planering, inbjudan, innehåll och upplägg. Inbjudan till berörda personer/aktörer hanteras av den regionala samordnaren.

Vi ser fram emot att besöka er!

Information

För politiker, chefer och lokala aktörer

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, förvaltningschefer med flera) för kommunernas vuxenutbildning. De riktar sig även till Arbetsförmedling och regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

Utveckla vuxenutbildningen tillsammans

Syftet med de regionala dialogerna är att

  • få en större förståelse för hur vuxenutbildningen och dess skolformer utvecklas genom att ta del av arbetet med bland annat utvecklingsfrågor, samverkan och kvalitetsarbete i kommunerna/regionerna
  • samla information om hur förändringar av regelverk, riktade satsningar från staten med mera påverkar vuxenutbildningen
  • inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag
  • sprida aktuell information rörande kommunernas vuxenutbildning
  • skapa en mötesplats för berörda målgrupper och därmed stimulera fortsatta diskussioner/nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna/regionerna.

Dialoger från januari till april

Dialogerna genomförs under perioden januari – april. Formen är ett dialogmöte vars innehåll och fokus styrs av vad deltagarna vill diskutera. Upplägget är vanligtvis en heldag. En förmiddag ägnas åt övergripande frågor med samtliga målgrupper och en eftermiddag åt mer verksamhetsdetaljerade frågor med rektorer/chefer för kommunernas vuxenutbildning. Samtliga målgrupper är naturligtvis välkomna att medverka hela dagen.

Ersättningswebbinarium 2020 (46 min)

Med anledning av nya coronaviruset/covid-19 har flera av Skolverkets planerade årliga regionala dialoger om vuxenutbildning under våren 2020 blivit inställda.

Syftet med detta webbinarium är att alla ändå ska erbjudas möjlighet att ta del av Skolverkets aktuella information om vuxenutbildning. Webbinariet innehåller delar av den information som lämnats under de regionala dialoger som Skolverket genomfört 2020. Webbinariet sändes och spelades in den 7 maj 2020.

Tänk på att webbinariet speglar de förhållanden som rådde när det spelades in. Delar av innehållet kan därför vara inaktuellt när du ser webbinariet i efterhand.

Presentation från sändningenPDF (pdf, 2 MB)

Belöning

Kontakt

Telefonnummer till Simon Husberg, Skolverket: 08-527 334 15

E-post till simon.husberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 juli 2020