Regionala dialoger om vuxenutbildning

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Vi vill på en bred och övergripande nivå följa hur kommunal vuxenutbildning (komvux) och dess skolformsdelar utvecklas i regionen. Dialogerna bidrar till en aktuell lägesbild av komvux och utgör ett kunskapsunderlag för såväl Skolverket som andra aktörer. Dialogerna ligger även till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

  • För politiker, chefer, skolledare och regionala aktörer

  • Möte i din region

vux
Call to action

Samordnaren i din region skickar inbjudan

Dialogerna genomförs i samarbete med kommunerna och regionerna. Samordnaren/kontaktpersonen i respektive region har kontakt med Skolverket rörande bland annat planering, inbjudan, innehåll och upplägg. Inbjudan till berörda personer/aktörer hanteras av den regionala samordnaren.

Vi ser fram emot att besöka er!

Information

För politiker, chefer och regionala aktörer

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer med flera) för kommunernas vuxenutbildning. De riktar sig även till Arbetsförmedling och regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utveckla komvux tillsammans

Syftet med de regionala dialogerna är att

  • få en större förståelse för hur komvux och dess skolformer utvecklas genom att ta del av arbetet med bland annat utvecklingsfrågor, samverkan och kvalitetsarbete i kommunerna och regionerna
  • sprida aktuell information rörande komvux
  • samla information om hur förändringar av regelverk, riktade satsningar från staten med mera påverkar komvux
  • inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag
  • skapa en mötesplats för berörda målgrupper och därmed stimulera till fortsatta diskussioner, nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna och regionerna.

Dialoger från januari till april

Dialogerna genomförs årligen under perioden januari–april. Formen är ett dialogmöte vars innehåll och fokus varierar från år till år. Innehållet styrs av vad som är aktuellt inom komvux, vilka pågående uppdrag som Skolverket har och vad deltagarna vill diskutera – både övergripande frågor och mer verksamhetsnära frågor.

Regionala dialoger 2023

Under 2023 erbjuder Skolverket den regionala dialogen som en halvdag, antingen som ett fysiskt möte med Skolverket på plats eller som ett digitalt möte. Den ena halvan av dialogerna kommer att fokusera på komvux roll och uppdrag samt aktuella förändringar, den andra halvan kommer i huvudsak fokusera på mer verksamhetsnära frågor utifrån vad deltagarna vill diskutera. Planeringen av dialogerna är i gång, mer information kommer via den samordnare/kontaktperson som finns i ert samverkansområde.

Belöning

Kontakt

Telefonnummer till Simon Husberg, Skolverket: 08-527 334 15

E-post till simon.husberg@skolverket.se

Sammanställning av genomförda dialoger

Rapporterna från dialogerna, som utgör en rapportserie, bidrar till en aktuell bild av komvux och är ett kunskapsunderlag för såväl Skolverket som andra aktörer.

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning 2019

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning 2020

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning 2021

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning 2022 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 januari 2023