Regionala dialoger om vuxenutbildning

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Detta ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

Vad

Syftet med de regionala dialogerna är att

  • få en större förståelse för hur vuxenutbildningen och dess skolformer utvecklas genom att ta del av arbetet med bland annat utvecklingsfrågor, samverkan och kvalitetsarbete i kommunerna/regionerna
  • samla information om hur förändringar av regelverk, riktade satsningar från staten med mera påverkar vuxenutbildningen
  • inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag
  • sprida aktuell information rörande kommunernas vuxenutbildning
  • skapa en mötesplats för berörda målgrupper och därmed stimulera fortsatta diskussioner/nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna/regionerna.

Vem

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, förvaltningschefer med flera) för kommunernas vuxenutbildning samt Arbetsförmedling och regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

Hur och var

Dialogerna genomförs under perioden januari – april. Formen är ett dialogmöte vars innehåll och fokus styrs av vad deltagarna vill diskutera. Upplägget är vanligtvis en heldag, som är uppdelad i en förmiddag för övergripande frågor med samtliga målgrupper och en eftermiddag för mer verksamhetsdetaljerade frågor med rektorer/chefer för kommunernas vuxenutbildning (samtliga målgrupper är naturligtvis välkomna att medverka hela dagen).

Inbjudan

Dialogerna genomförs i samarbete med kommunerna/regionerna. Samordnaren/kontaktpersonen i respektive region har kontakt med Skolverket rörande bland annat planering, inbjudan, innehåll och upplägg. Inbjudan till berörda personer/aktörer hanteras av den regionala samordnaren.

Vi ser fram emot att besöka er!

Sammanställning av genomförda dialoger

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildningen 2019

Kontakt

Simon Husberg, Skolverket

Telefon: 08-527 334 15

E-post till Simon.husberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 september 2019