Regionala dialoger om vuxenutbildning

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Vi vill på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformsdelar utvecklas i regionen. Detta ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

  • För politiker, chefer, skolledare och regionala aktörer

  • Ofta en hel dag

  • Möte i din region

vux
Call to action

Samordnaren i din region skickar inbjudan

Dialogerna genomförs i samarbete med kommunerna och regionerna. Samordnaren/kontaktpersonen i respektive region har kontakt med Skolverket rörande bland annat planering, inbjudan, innehåll och upplägg. Inbjudan till berörda personer/aktörer hanteras av den regionala samordnaren.

Vi ser fram emot att besöka er!

Information

För politiker, chefer och regionala aktörer

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer med flera) för kommunernas vuxenutbildning. De riktar sig även till Arbetsförmedling och regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utveckla vuxenutbildningen tillsammans

Syftet med de regionala dialogerna är att

  • få en större förståelse för hur vuxenutbildningen och dess skolformer utvecklas genom att ta del av arbetet med bland annat utvecklingsfrågor, samverkan och kvalitetsarbete i kommunerna och regionerna
  • sprida aktuell information rörande kommunernas vuxenutbildning
  • samla information om hur förändringar av regelverk, riktade satsningar från staten med mera påverkar vuxenutbildningen
  • inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag
  • skapa en mötesplats för berörda målgrupper och därmed stimulera till fortsatta diskussioner, nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna och regionerna.

Dialoger från januari till april

Dialogerna genomförs under perioden januari – april. Formen är ett dialogmöte vars innehåll och fokus styrs av vad som är aktuellt inom vuxenutbildningen och vad deltagarna vill diskutera, både övergripande frågor och mer verksamhetsnära frågor. Upplägget är vanligtvis en heldag.

Regionala dialoger 2021

Med anledning av pågående coronapandemi kommer Skolverket under 2021 inte att genomföra dialogerna som fysiska möten som tidigare, utan istället i huvudsak genomföra dialogerna som digitala möten.

Huvudfokus under dialogerna 2021 kommer att vara aktuella förändringar inom vuxenutbildningen.

Belöning
Senast uppdaterad 27 september 2021