Frågor och svar

Finns det möjlighet att göra uppehåll från studierna?

Nej, du kan inte göra uppehåll från kursen för att sedan fortsätta.